Nya ambitioner för det nordiska samarbetet

24.06.20 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Morten Skovgaard Hansen
Vilka politikområden ska prioriteras, och hur ska Nordiska ministerrådet uppnå de ambitiösa mål som ingår i Vision2030, som statsministrarna slog fast för samarbetet ifjol? På vilket sätt har COVID19 påverkat samarbetets målsättningar? Bland annat detta diskuterade de nordiska samarbetsministrarna när de samlades till ett digitalt möte den 23. juni.

Under de senaste månaderna har Nordiska ministerrådets sekretariat samlat ihop synpunkter och konkreta förslag till projekt och program som nu har slagits samman till ett förslag till handlingsplan för  det nordiska samarbetet för de kommande åren, som ministrarna diskuterade på mötet. Utkastet till Nordiska ministerrådets budget för 2021, som också behandlades på mötet, är uppgjord helt i linje med prioriteringarna i visionen och förslaget till konkret handlingsplan.

-Vi är väldigt glada över att det har varit möjligt att arbeta fram den här planen trots den väldigt utmanande period som vi har haft p.g.a. COVID19, säger mötets ordförande, Danmarks samarbetsminister Mogens Jensen. Pandemin har påverkat allt i våra samhällen, men alla ministrar var helt eniga om att visionens målsättning - att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region - står fast trots krisen. 

Vi fortsätter dialogen med Nordiska rådet om genomförandet av visionen, påpekar han.

Samarbetet ska stärkas av krisperioden

Samarbetsministrarna fick också en rapport om de konkreta problem som nordborna särskilt i gränsregionerna, har drabbats av under pandemiperioden. Ett flertal nya konkreta hinder för den fria rörligheten har uppstått. 

-Under pandemin har vi hört en del kommentera det nordiska samarbetet i negativa ordalag, men sanningen är att vi har haft en lång rad möten, och många av de nya gränshinder som har uppstått har vi redan kunnat lösa.

De erfarenheter vi samlar på oss nu kommer på sikt att hjälpa oss att stärka vårt samarbete. Nästa gång vi drabbas av en kris, kommer vi att vara bättre förberedda än vi var nu, säger Mogens Jensen.

Ministrarna enades om att man innan utgången av året samlas till en konferens för att möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte när det gäller nordiskt samarbete i krissituationer.

Mogens Jensen kommenterar också de konkreta hindren för rörlighet:

-Alla ministrar är eniga om att vår gemensamma strävan är att vi så snabbt det är möjligt ska återupprätta den fria rörligheten i Norden. Men för ögonblicket är vi tvungna att acceptera att den smittorisk som fortfarande föreligger påverkar den konkreta möjligheten till mobilitet.

De nordiska samarbetsministrarna träffas nästa gång i början av september, och då räknar man med att den handlingsplan som diskuterades på detta möte slutligt kan slås fast.