Pohjolan pidettävä yhtä kriisiaikoina

27.06.22 | Uutinen
Nordiska samarbetsministrarna i Halden 2022.
Photographer
Norges Utenriksdepartement
Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti aikovat vahvistaa kriisiaikojen yhteistyötään. Näin toteavat pohjoismaiset yhteistyöministerit julkilausumassa, jonka he hyväksyivät kokouksessaan Norjan Haldenissa 28. kesäkuuta.

Julkilausumassa todetaan, että yhteistyöministereillä on tärkeä vastuu pohjoismaisen näkökulman esillä pitämisestä maidemme välillä ja kansallisissa hallituksissa sekä haasteiden ja mahdollisuuksien selkeyttämisestä varsinkin kriisitilanteissa.

Kriisin koittaessa yhteistyöministerit aikovat julkilausuman mukaan kokoontua, jotta pohjoismaiset näkökulmat tulisivat huomioiduiksi kansallisessa päätöksenteossa.

Yhteistyöministerit aikovat myös edistää nopeaa ja hyvää viestintää ja tiedonvaihtoa, jotta kriisinhallintaan liittyvien päätösten kielteisiä vaikutuksia voitaisiin rajoittaa mahdollisimman paljon.

”Kriiseissä on pidettävä yhtä”

– Pandemia on osoittanut, miten tärkeää maillemme on pitää yhtä kriiseissä. Pohjoismainen yhteistyö toimi monella alalla hyvin kriisin aikana, mutta pandemia asetti myös monia uusia haasteita. Nyt on tärkeää ottaa opiksi kaikista myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista. Pohjoismaalaiset ovat selkeästi ilmaisseet haluavansa Pohjoismaiden vahvistavan kriiseihin varautumiseen liittyvää yhteistyötä, ja otamme tämän viestin vakavasti, sanoo Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Anne Beathe Tvinnereim. Hän toimii vuonna 2022 myös pohjoismaisten yhteistyöministerien puheenjohtajana.

Koronapandemia osoitti, että yhteiskuntien ja rajojen avoimuus ei ole itsestäänselvyys edes Pohjoismaiden tiiviistä yhteistyöstä huolimatta.

Kaikissa Pohjoismaissa ryhdyttiin mittaviin toimiin kansalaisten hengen ja terveyden suojelemiseksi. Maat päätyivät hoitamaan pandemiaa eri tavoin, ja maiden välisen vapaan liikkuvuuden rajoitukset vaikuttivat monien ihmisten elämään varsinkin raja-alueilla.

Yhteistyöministerit korostavat julkilausumassaan erityisvastuuta rajaseutujen tilanteesta, koska niiden väestö elää elämäänsä yli maarajojen.

Yhteistyöministerien julkilausumassa viitataan siihen, että Pohjoismaat tekevät pandemiakokemusten jälkeen yhteistyötä eri aloilla vahvistaakseen kriiseihin varautumista ja kriisinhallintaa. Päävastuu työstä on eri alojen kansallisilla viranomaisilla. Pohjoismaiset yhteistyöministerit seuraavat työtä kuitenkin tiiviisti, koska heidän vastuullaan on pohjoismaisen yhteistyön johtaminen ja koordinointi.

Visiota tukeva julkilausuma

Ministerit haluavat edistää julkilausumallaan pohjoismaisen yhteistyön visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Julkilausuma myötäilee Pohjoismaiden pääministerien marraskuussa 2021 hyväksymää julkilausumaa, jonka mukaan kriiseihin varautumiseen liittyvää yhteistyötä on vahvistettava.

Yhteistyöministerit ovat koolla Ruotsin ja Norjan rajalla sijaitsevassa Haldenissa 27.–28 kesäkuuta. Ministerit tapaavat kokouksensa aikana myös pohjoismaisen rajaesteneuvoston, joka edistää vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa.

Rajaesteneuvosto on poliittisesti nimitetty mutta riippumaton elin, jonka Pohjoismaiden pääministerit perustivat vuonna 2014.