ReGeneration 2030 kokoaa nuoret yhteen pohtimaan kestävää kehitystä

16.05.18 | Uutinen
Unge spiser is ved en havn
Valokuvaaja
Yadid Levy/Norden.org
Maarianhaminassa järjestetään 18.–20. elokuuta ReGeneration 2030 -huippukokous, jossa Itämeren alueen nuoret pyrkivät yhdessä luomaan kestävään kehitykseen liittyviä vaikutusmahdollisuuksia. Temaattisesti kokous tarttuu yhteen alueen heikkouksista – kulutuksen ja tuotannon mustaan jalanjälkeen.

ReGeneration 2030 -huippukokouksen taustalla on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorten luoma aloite. Tavoitteena on luoda kestävän kehityksen kansanliike, jossa ratkaisuista keskustellaan nuorten johdolla yli sukupolvirajojen.

Aloitteen päärahoittajiin kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvosto, jonka kolmivuotisen kestävän kehityksen ohjelman keskiössä ovat nuoret. Ministerineuvosto kohdistaa Sukupolvi 2030 -ohjelmalla valokeilan juuri kestävään kulutukseen ja tuotantoon, koska se on tunnistettu Pohjoismaiden suurimmaksi haasteeksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

– Siinä piilee suuri lisäarvo, kun koko alueen nuoret tapaavat ja järjestäytyvät. Pohjoismaiden ministerineuvosto onkin ylpeä voidessaan mahdollistaa ReGeneration 2030:n. On myös hienoa, että nuorisokokouksen tukijoiksi on saatu mukaan niin monta muutakin järjestöä Pohjoismaista ja Itämeren alueelta. Nuorten ja poliitikkojen välille on syytä luoda aitoa vuoropuhelua. Tässä mielessä me kaikki kuulumme Sukupolvi 2030:een, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

ReGeneration 2030 -huippukokous on ensimmäinen laatuaan. Tarkoituksena on tehdä kokouksesta vuotuinen tapahtuma, jossa 15–29-vuotiaat nuoret voivat kohdata, keskustella, jakaa kokemuksia, pohdiskella ja toimia yhdessä. Osallistujat pääsevät puimaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä alan avaintoimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda työkaluja ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia yli maarajojen.

Nuorisokokouksen keskittyminen kestävään kulutukseen ja tuotantoon (kestävän kehityksen tavoite nro 12) antaa kimmokkeen kehitykselle, joka voi edistää myös muiden kestävyystavoitteiden saavuttamista.

Vaikka Pohjola ja Itämeren alue ovat monin tavoin vahvoilla kestävässä kehityksessä, tuotannossa ja kulutuksessa on vielä paljon parantamisen varaa. Se edellyttää uudenlaisia ajattelu- ja elämäntapoja. Uskomme nuorten olevan avainasemassa luotaessa uusia ratkaisuja, jotka muuttavat vallitsevan asiaintilan eettiseksi ja vastuulliseksi tuotteiden ja palveluiden kuluttamiseksi, sanoo SDSN Youthin Linnéa Lundmark, joka on ReGeneration 2030:n ohjausryhmän jäsen.

Nuorisokokouksen on määrä johtaa manifestiin ja toimintasuunnitelmaan, joka koskee kokouksessa luotujen ratkaisujen toteuttamista. Tulokset esitellään päättäjille Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) välityksellä. CBSS on myös yksi kokouksen taustatoimijoista. Ennen seuraavaa nuorisokokousta jatketaan seurantaa pienimuotoisemmissa tapahtumissa. Jatkuvan keskustelun kanavana on digitaalinen alusta.

ReGeneration 2030 -verkosto kasvaa koko ajan, ja siihen ovat tervetulleita myös uudet kumppanit osallistujamaista. Kumppanirakenteesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.regeneration2030.org.