Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

ReGeneration2030 samlar unga från Norden och Östersjöländerna för en hållbar utveckling

16.05.18 | Nyhet
Unge spiser is ved en havn
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Den 18-20 augusti samlar ungdomstoppmötet ReGeneration2030 Summit ungdomar från Östersjöområdet till Mariehamn, Åland för att skapa påverkansmöjligheter för unga inom hållbar utveckling. Tematiskt går ungdomsmötet in på en av regionens svaga punkter – konsumtionens och produktionens svarta fotavtryck.

Initiativet bakom ungdomsmötet, ReGeneration2030, är skapat av och för ungdomar i Norden och Östersjöländerna. Målet är att skapa en rörelse för en hållbar utveckling där lösningar diskuteras över generationsgränserna och de unga leder samtalet.

Nordiska ministerrådet, vars treåriga hållbarhetsprogram Generation 2030 har ett genomgående fokus på ungdomar, är initiativets huvudfinansiär. Med programmet riktar ministerrådet också ljuset mot hållbar konsumtion och produktion, det område som identifierats som Nordens största utmaning i uppnåendet av hållbarhetsmålen.

– Det ligger ett stort mervärde i att unga från hela regionen träffas och organiserar sig och från Nordiska ministerrådets sida är vi stolta över att ha gjort ReGeneration2030 möjligt. Det är också väldigt fint att ungdomsmötet samlat så många organisationer från Norden och Östersjöregionen som stöttar upp om evenemanget. Vi behöver skapa en genuin dialog mellan ungdomar och politiker – i den bemärkelsen är vi alla Generation 2030, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Ungdomsmötet Regeneration 2030 Summit är det första i sitt slag. Tanken är att mötet ska bli ett årligt återkommande evenemang där 15–29-åringar möts, diskuterar, delar erfarenheter, reflekterar och agerar tillsammans. Deltagarna får tillfälle att diskutera de globala hållbarhetsmålen med nyckelaktörer inom hållbar utveckling med målet att skapa verktyg och finna brännpunkter för samarbete över landsgränserna.

Ungdomsmötets fokus, hållbarhetsmål 12 om hållbar konsumtion och produktion triggar en utveckling med potential att skapa framdrift också inom de övriga hållbarhetsmålen.

Även om Norden och Östersjöregionen på många områden är starka inom hållbar utveckling är hållbar konsumtion och produktion ett av de områden där vi har mest att göra. Det kräver nya sätt att tänka och leva, och vi tror att de unga är i en nyckelroll då vi ska skapa nya lösningar som tar oss från business-as-usual till en etisk och ansvarsfull konsumtion och produktion av varor och tjänster, säger Linnéa Lundmark från SDSN Youth, medlem av styrgruppen bakom ReGeneration2030.

Ungdomsmötet ska resultera i ett manifest och en handlingsplan för implementering av de lösningar som mötet kommit fram till. Resultaten förs fram till beslutsfattarna genom Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas råd (CBSS), som också fungerar som en av aktörerna bakom mötet. Fram till följande ungdomsmöte sker uppföljningen i form av mindre evenemang. Den löpande diskussionen kanaliseras till en digital plattform.

ReGeneration2030-nätverket växer ständigt och välkomnar nya partners från de berörda länderna. Närmare information om partnerstrukturen finns på webbplatsen www.regeneration2030.org