Vil ha nordisk senter for nukleær kompetanse

03.11.23 | Nyhet
May Britt Lagesen presenterer forslaget om å opprette et nordisk senter for nukleær kompetanse
Photographer
Stine Østby

May Britt Lagesen i Stortinget under Nordisk Råds sesjon 2. november 2023.

Nordisk Råd ber regjeringene i Norden om å opprette et nordisk senter for nukleær kompetanse.

Vil ha nordisk senter for nukleær kompetanse

– Vi har ekspertise på avvikling av kjernekraftverk i Norden. Nå har vi en unik mulighet til å sikre nordisk nytte og bidra til trygg avfallshåndtering både i Norden og andre steder i verden, sier stortingsrepresentant May-Britt Lagesen (Arbeiderpartiet) i Utvalget for kunnskap og kultur i Nordisk Råd.

Ifølge FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA) vil 200 av verdens 450 kjernekraftreaktorer måtte stenges ned innen 2050.

Det internasjonale atomenergibyrået anerkjenner Institutt for Energiteknikk i Norge som en foregangsorganisasjon for å lage digitale simuleringer og 3D-modeller som kan brukes i utdanning for å skape et risikofritt miljø ved avvikling av kjernekraftverk.

Viktig å styrke digital kompetanse

Et nordisk senter for nukleær kompetanse vil gi en plattform for utdanning og utveksling av kompetanse for avvikling av kjernekraftverk, på tvers av våre nordiske land.

- Her kan Norden bli en foregangsregion, men da må vi styrke den kompetansen vi har og videreutvikle den. Behovet for spesialkompetanse på AI og roboter er like stort som behovet for fysikere, ingeniører og eksperter innen avfallshåndtering fremover, sier Lagesen.

- Det er en realitet at så mye som 90 prosent av avfallet kan gjenvinnes gjennom å bruke og utvikle ny teknologi og digitale system, og dette er selvfølgelig viktig. Vi kan ikke lukke øynene for at sirkulær økonomi er avgjørende fremover, legger Lagesen til. 

Betydning for flere sektorer

Til grunn for forslaget ligger en erkjennelse av behovet for å sikre utdanning og opplæring til profesjonell og bærekraftig avvikling av reaktorer. Tanken er også at styrket digital kompetanse på det nukleære feltet, vil være viktig på flere andre områder. For eksempel er digitale simuleringer og 3D-modeller viktige redskap i utdanning av sykehuspersonale i diagnostikk og kirurgi.

Oppstartskostnadene til prosjektet er store, men de vil gradvis avta og det kan bli aktuelt å involvere kommersielle aktører. 22 partnere inngår i prosjektet, og flere har meldt interesse.

Forslaget går nå videre til Nordisk ministerråd.