Uuden pohjoismaisen ruoan uudet painopistealueet

12.05.16 | Uutinen
Barn holder fisk
Valokuvaaja
Milan Kuminowski
Uusi pohjoismainen ruoka esittelee tulevalle työlleen täsmäohjelman, joka perustuu aiempien ohjelmien myönteisiin tuloksiin ja yhteistyöhankkeisiin. Ohjausryhmä on asettanut etusijalle panostukset, joita toteutetaan kolmella alueella: julkiset ruokapalvelut, pohjoismainen ruokakilpailu sekä ruoka ja matkailu. Lisäksi halutaan vahvistaa Uuden pohjoismaisen ruoan asemaa muiden politiikanalojen työkaluna.

Panostus Uuteen pohjoismaiseen ruokaan jatkuu  

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma on ollut suurmenestys, ja sen hankkeet ovat vaikuttaneet merkittävästi pohjoismaisen ruokakulttuurin kehittämiseen. Hankkeet ovat kattaneet monia eri aloja ja houkutelleet tuhansia ihmisiä. Nyt Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkaa panostustaan, ja toiminnassa on määrä hyödyntää aiempien ohjelmien kokemuksia ja verkostoja. Pääpaino on työssä, joka kytkeytyy verkostojen parantamiseen ja brändäykseen sekä kolmeen painopistealueeseen: julkiset ruokapalvelut, pohjoismainen ruokakilpailu sekä ruoka ja matkailu. Kahta ensin mainittua aluetta toteutetaan itsenäisinä hankkeina.

Uusien painopistealueiden avulla Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa demokratisoida hyvän ruoan, ja Uudesta pohjoismaisesta ruoasta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää entistä laajemmin esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa.

 

– Pohjoismaat ovat ruoka-alan kansainvälisiä edelläkävijöitä, ja tänne matkustetaan kaikkialta maailmasta kokemaan pohjoismaista ruokakulttuuria. Uusien painopistealueiden avulla Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa demokratisoida hyvän ruoan, ja Uudesta pohjoismaisesta ruoasta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää entistä laajemmin esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa. Meidän on opittava markkinoimaan innovatiivisia elintarviketuottajia nykyistä paremmin ja voitava ostaa pohjoismaisia tuotteita lähikaupasta. Demokratisointi on Uuden pohjoismaisen ruoan seuraava askel, kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Mads Frederik Fischer-Møller.

 

Julkisten ruokapalveluiden pohjoismainen malli

Julkisella sektorilla tarjottava ruoka ja julkiset ateriat ovat Pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmien tärkeä osa, ja niiden osuus julkisista budjeteista on huomattava. Julkisiin aterioihin keskittymisessä piilee suuret mahdollisuudet, jos ne nähdään menoerän sijasta investointeina ihmisiin ja heidän terveyteensä. ”Pohjoismainen ruoka julkisella sektorilla” -hankkeessa selvitetään julkisia aterioita koskevan pohjoismaisen mallin kehittämistä yli maa- ja toimialarajojen. Hanketta vetävät The Copenhagen House of Food ja Ruotsin elintarvikevirasto yhdessä kaikkien Pohjoismaiden julkisten ruokapalveluorganisaatioiden ja -toimijoiden kanssa.

Aiemmissa julkisiin ruokapalveluihin liittyvissä panostuksissa on luotu perusta pohjoismaiselle yhteistyölle, ja uudessa hankkeessa turvataan tulevan kehityksen vaatima jatkuvuus.

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja ja Uusi pohjoismainen ruoka -ohjausryhmän puheenjohtaja Seija Ahonen-Siivola painottaa:

– Julkiset ruokapalvelut ovat yhä tärkeämpi osa-alue elintarvikealalla, ja eri Pohjoismaissa on erilaista osaamista. Uuden pohjoismaisen ruoan aiemmissa panostuksissa on luotu perusta julkisiin ruokapalveluihin liittyvälle pohjoismaiselle yhteistyölle ja kokemustenvaihdolle. Uudella hankkeella haluamme turvata tulevan kehityksen vaatiman jatkuvuuden.

 

Pohjoismainen ruokakilpailu

Pohjoismainen ruoka saa sekä pohjoismaista että kansainvälistä huomiota, ja ruokaan kohdistuva kiinnostus tukee uusien innovatiivisten makujen, tuotteiden ja yhteistyökuvioiden kehittämistä eri puolilla Pohjolaa. ”Pohjoismainen ruokakilpailu” -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä pohjoismaisen ruokakulttuurin ja sen tekijöiden laadusta ja moninaisuudesta. Palkintoluokilta edellytetään laaja-alaisuutta, ja ensimmäinen kilpailu järjestetään Kööpenhaminassa vuonna 2017. Seuraavina vuosina järjestämisvastuu kiertää Pohjoismaalta toiselle. Hanke toteutetaan yhdessä pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöelimen NBC:n kanssa.

”Pohjoismainen ruokakilpailu” -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä pohjoismaisen ruokakulttuurin ja sen tekijöiden laadusta ja moninaisuudesta.

– Pohjoismaissa järjestetään jo nyt hienoja kansallisia ruokakilpailuja, joista voidaan mainita Eldrimnerin artesaaniruokakilpailu. Tällä hankkeella haluamme laajentaa ajattelua siten, että kilpailu kattaa entistä suuremman osan elintarvikealasta ja että kilpailuehdot laaditaan yhteispohjoismaisesti. Toivomme myös kansainvälistä huomiota ja sitä, että hanke poikisi uusia pohjoismaisia verkostoja, Seija Ahonen-Siivola korostaa.

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Uusi pohjoismainen ruoka: Uusi pohjoismainen ruoka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen, jonka allekirjoitti vuonna 2004 12 pohjoismaista kokkia. Se korostaa pohjoismaisen keittiön kykyä nousta maailman parhaiden keittiöiden veroiseksi. Seuraavana vuonna Pohjoismaiden ministerineuvosto toi poliittiselle asialistalle Uuden pohjoismaisen ruoan, jota kehitettiin ohjelmissa Uusi pohjoismainen ruoka I (2006–2010) ja Uusi pohjoismainen ruoka II (2010–2014). Nyt työ jatkuu uuden ohjausryhmän ja pienemmän vuosibudjetin turvin.

 

Lisälukemista:

 

Sosiaalinen media: