Nya insatsområden för Ny Nordisk Mat

12.05.16 | Nyhet
Barn holder fisk
Fotograf
Milan Kuminowski
Ny nordisk mat presenterar ett mera fokuserat program för sitt fortsatta arbete och bygger vidare på tidigare programs positiva resultat och samarbeten. Styrgruppen har prioriterat insatser inom tre områden; offentlig mat, nordisk mattävling samt mat och turism. Dessutom vill man i högre grad lyfta Ny nordisk mat som policyverktyg inom andra områden.

Fortsatt satsning på Ny nordisk mat  

Programmet för Ny nordisk mat har varit en stor framgång och har genom sina initiativ varit viktiga för utveckling av den nordiska matkulturen. De har omfattat en rad olika områden och engagerat tusentals människor. Nordiska ministerrådet fortsätter nu sin satsning och verksamheten ska bygga vidare på erfarenheter och nätverk från tidigare program. Prioriteringen ligger på aktiviteter med tydlig koppling till förbättrade nätverk och branding liksom på de tre specifika insatsområdena; offentlig mat, nordisk mattävling samt mat och turism. De första två områdena drivs som självständiga projekt.

Med de nya insatsområdena vill Nordiska ministerrådet demokratisera den goda maten och erfarenheterna av Ny nordisk mat ska inkluderas bredare i till exempel både skolor och sjukhus.

 

- Norden är en föregångare internationellt när det gäller mat, och människor från hela världen reser hit för att uppleva den nordiska matkulturen. Med de nya insatsområdena vill Nordiska ministerrådet demokratisera den goda maten. Erfarenheterna av Ny nordisk mat ska inkluderas bredare i till exempel både skolor och sjukhus, och vi måste bli bättre på att berätta om innovativa livsmedelsproducenter och kunna köpa nordiska produkter där vi handlar. Demokratisering är nästa steg inom Ny nordisk mat berättar Mads Frederik Fischer-Møller, Seniorrådgivare på Nordiska ministerrådet.

 

En nordisk modell för mat i den offentliga sektorn

Mat och måltider i den offentliga sektorn är en viktig del av de offentliga välfärdssystemen i de nordiska länderna och de utgör en betydande del av de offentliga budgetarna. Det finns en stor potential i att arbeta med offentliga måltider genom att se det som en investering i människor och människors hälsa, i stället för en utgift. Projektet ”Nordisk mat i den offentliga sektorn” undersöker hur en nordisk modell för offentliga måltider kan utvecklas och integreras över gränser och mellan sektorer.  Projektet drivs i år av Københavns Madhus och Svenska Livsmedelsverket i partnerskap med organisationer och aktörer inom offentlig mat från alla de nordiska länderna.

Tidigare insatser inom mat i offentliga sektorn har skapat en plattform för nordiskt samarbete och projektet ska säkra den kontinuitet som behövs för fortsatt utveckling.

Seija Ahonen-Siivola, Överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet och ordförande för styrgruppen i Ny nordisk mat betonar:

- Offentlig mat är ett allt viktigare område inom matsektorn och det finns olika slags expertis i de nordiska länderna. Tidigare insatser inom Ny nordisk mat har skapat en grund för samarbete och erfarenhetsutbyte inom offentlig mat. Med projektet vill vi säkra den kontinuitet som behövs för fortsatt utveckling.

 

Nordisk mattävling

Nordisk mat uppmärksammas både i Norden och internationellt, och intresset för mat bidrar till utveckling av nya innovativa smaker, produkter och samarbeten runt om i Norden. Projektet ”Nordisk mattävling” ska bidra till en ökad medvetenhet om kvalitet och mångfald inom nordisk matkultur och människorna bakom den. Priskategorierna ska famna brett och den första tävlingen kommer att arrangeras i Köpenhamn 2017 och därefter kommer värdskapet att rotera mellan de nordiska länderna. Projektet drivs gemensamt av de Nordiska jordbruksorganisationerna (NBC).

Projektet ”Nordisk mattävling” ska bidra till en ökad medvetenhet om kvalitet och mångfald inom nordisk matkultur och människorna bakom den.

- Det arrangeras redan fina nationella mattävlingar i Norden såsom Eldrimners tävling i mathantverk.  Genom projektet vill vi utvidga tanken så att tävlingen täcker bredare inom matbranschen och att tävlingsreglerna utarbetas samnordiskt. Vi hoppas även på internationell uppmärksamhet och att plattformen kan initiera till nya nordiska nätverk, framhåller Seija Ahonen-Siivola.

 

Om Ny nordisk mat i Nordiska ministerrådet: Ny nordisk mat bygger på manifestet för det nya nordiska köket som skrevs i 2004 av tolv nordiska kockar som gjorde det tydligt att det nordiska köket kan mäta sig med de bästa köken i världen. Året efter införde Nordiska ministerrådet Ny nordisk mat på den politiska agendan och som utvecklades genom de två programmen Ny nordisk mat I (2006-2010) och Ny nordisk mat II (2010-2014). Nu fortsätter arbetet med en ny styrgrupp og en mindre årligt budget.

 

Läs mera om:

 

Följ Ny nordisk mat via: