Manifestet för Ny nordisk mat

Kartofler i hænder
Photographer
Elina Leonova – Fotolia
Det nordiska köksmanifestet initierades och formulerades 2004 och sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet.

Manifestet för Ny nordisk mat har en innovativ inställning till traditionell mat kombinerad med ett starkt fokus på hälsa och en etisk produktionsfilosofi.

Det nordiska köket ska skapa och inspirera till glädje från mat, smak och variation, nationellt och internationellt, enligt den ursprungliga visionen:

”Vi nordiska kockar finner nu tiden mogen för att skapa ett Nytt Nordiskt Kök som genom sitt välsmakande och sin egenart kan mäta sig med de största köken i världen”, konstaterar manifestet.

Det var på ”Nordisk Køkken Symposium” i november 2004 som visionen för ett nytt nordiskt kök diskuterades och innehållet i manifestet formulerades. Vid symposiet i Köpenhamn som anordnades i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat, deltog kockar, bönder, politiker, representanter från livsmedelsindustrin och andra matintresserade aktörer från hela Norden.

 

Det Nya nordiska köket ska:

 1. uttrycka den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi gärna vill förbinda med vår region
 2. avspegla de skiftande årstiderna i sina måltider
 3. bygga på råvaror som blir särskilt utsökta i våra klimat, landskap och vatten
 4. förena kravet på god smak med modern kunskap om hälsa och välbefinnande
 5. främja de nordiska produkterna och producenters mångfald och sprida kännedom om kulturerna bakom dem
 6. främja djurens välfärd och en hållbar produktion i havet samt i de odlade och vilda landskapen
 7. utveckla nya användningsområden för traditionella nordiska livsmedel
 8. förena bästa nordiska tillredningsmetoder och kulinariska traditioner med impulser utifrån
 9. kombinera lokal självförsörjning med regionalt utbyte av varor med hög kvalitet
 10. bjuda in konsumenter, andra mathantverkare, lantbruk, fiskeri, små och stora livsmedelsindustrier, detalj- och mellanhandlare, forskare, undervisare, politiker och myndigheter till ett samarbete om detta gemensamma projekt som ska gagna och vara till glädje för hela Norden.

Undertecknare:

 • Erwin Lauterbach, Danmark
 • Eyvind Hellstrøm, Norge
 • Fredrik Sigurdsson, Island
 • Gunndur Fossdal, Färöarna
 • Hákan Örvarsson, Island
 • Hans Välimäki, Finland
 • Leif Sørensen, Färöarna
 • Mathias Dahlgren, Sverige
 • Michael Björklund, Åland
 • René Redzepi, Danmark
 • Roger Malmin, Norge
 • Rune Collin, Grönland

Relaterade artiklar:

Intervjuer med kockar som har undertecknat Köksmanifestet...

Barnens nordiska köksmanifest

År 2013 lanserade Ny nordisk mat även Barnens nordiska köksmanifest som säger att "Alla barn i Norden har rätt att lära sig laga god och hälsosam mat". Barnens nordiska köksmanifest baserar sig på det nya Nordiska köksmanifestet och är ett initiativ inom projektet ”Barn och mat i Norden) (Ny nordisk mat II).

 1. Barnens mat är näringsrik och smakar gott 
 2. Barnens mat tillagas av rena, lokala råvaror med hänsyn till säsong och traditioner 
 3. Barnens mat är etisk och rättvis
 4. Barnen får regelbundna måltider 
 5. Barnens måltider är varierade 
 6. Barnens måltider aktiverar alla sinnen 
 7. Barnen omges av exempel på bra mat och måltider
 8. Barnen deltar i tillagningen av måltiderna – barn kan! 
 9. Barnen lär sig olika färdigheter och kunskaper genom gemensamma måltider 
 10. Barnen har rätt till sin egen smak och positiva erfarenheter av de nordiska matskatterna.