Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Nye indsatsområder for Ny Nordisk Mad

12.05.16 | Nyhet
Barn holder fisk
Fotograf
Milan Kuminowski
Ny Nordisk Mad præsenterer et mere fokuseret program for sit fortsatte arbejde og bygger videre på de tidligere programmers positive resultater og samarbejder. Styregruppen har prioriteret indsatser inden for tre områder: mad i den offentlige sektor, en nordisk madkonkurrence samt mad og turisme. Derudover vil man i højere grad fremhæve Ny Nordisk Mad som et policyværktøj inden for andre områder.

Fortsat satsning på Ny Nordisk Mad  

Programmet for Ny Nordisk Mad har været en stor succes og har via sine initiativer ydet et vigtigt bidrag til udviklingen af den nordiske madkultur. Initiativerne har omfattet en række forskellige områder og engageret tusindvis af mennesker. Nordisk Ministerråd fortsætter nu sin satsning, og arbejdet skal tage afsæt i erfaringer og netværk fra tidligere programmer. Man vil prioritere aktiviteter, som knytter tydeligt an til forbedrede netværk og branding, samt de tre specifikke indsatsområder: mad i den offentlige sektor, en nordisk madkonkurrence samt mad og turisme. De to førstnævnte områder drives som selvstændige projekter.

Med de nye indsatsområder ønsker Nordisk Ministerråd at demokratisere den gode mad, og erfaringerne fra Ny Nordisk Mad skal i endnu videre udstrækning implementeres på for eksempel skoler og sygehuse.

 

– Norden er et internationalt foregangsområde, når det gælder mad, og mennesker fra hele verden rejser hertil for at opleve den nordiske madkultur. Med de nye indsatsområder vil Nordisk Ministerråd demokratisere den gode mad. Erfaringerne fra Ny Nordisk Mad skal i videre udstrækning implementeres på for eksempel skoler og hospitaler, og vi skal blive bedre til at fortælle om innovative fødevareproducenter og gøre det muligt at købe nordiske produkter de steder, hvor vi handler. Demokratisering er det næste skridt inden for Ny Nordisk Mad, fortæller Mads Frederik Fischer-Møller, som er seniorrådgiver hos Nordisk Ministerråd.

 

En nordisk model for mad i den offentlige sektor

Mad og måltider i den offentlige sektor er en vigtig del af de offentlige velfærdssystemer i de nordiske lande og udgør en væsentlig del af de offentlige budgetter. Der ligger et stort potentiale i at arbejde med offentlige måltider ved at betragte disse som en investering i mennesker og deres sundhed i stedet for at se det som en udgift. Projektet ”Nordisk mad i den offentlige sektor” undersøger, hvordan en nordisk model for offentlige måltider kan udvikles og integreres på tværs af grænser og sektorer. Projektet drives i år af Københavns Madhus og den svenske fødevarestyrelse, Livsmedelsverket, i partnerskab med organisationer og aktører inden for mad i den offentlige sektor i alle de nordiske lande.

Tidligere indsatser inden for mad i den offentlige sektor har skabt en platform for nordisk samarbejde, og projektet skal sikre den kontinuitet, der er nødvendig for en fortsat udvikling.

Seija Ahonen-Siivola, overinspektør ved Jord- och skogsbruksministeriet og formand for styregruppen i Ny Nordisk Mad, understreger:

– Mad i den offentlige sektor er et område, der får større og større betydning inden for madsektoren, og der findes forskellige slags ekspertise i de nordiske lande. Tidligere indsatser inden for Ny Nordisk Mad har skabt et grundlag for samarbejde og erfaringsudveksling inden for mad i den offentlige sektor. Med projektet ønsker vi at sikre den kontinuitet, der er nødvendig for en fortsat udvikling.

 

Nordisk madkonkurrence

Nordisk mad tiltrækker sig stor opmærksomhed både i Norden og internationalt, og interessen for mad bidrager til udviklingen af nye innovative smagsvarianter, produkter og samarbejder rundt omkring i Norden. Projektet ”Nordisk madkonkurrence” skal være med til at skabe øget opmærksomhed om kvalitet og mangfoldighed inden for den nordiske madkultur og menneskene bag den. Priskategorierne skal favne bredt, og den første konkurrence vil blive arrangeret i København i 2017, hvorefter de nordiske lande skiftes til at have værtskabet. Projektet drives af de nordiske landbrugsorganisationer i fællesskab via samarbejdsorganet NBC.

Projektet ”Nordisk madkonkurrence” skal være med til at skabe øget opærksomhed om kvalitet og mangfoldighed inden for den nordiske madkultur og menneskene bag den.

– Der arrangeres allerede fine nationale madkonkurrencer i Norden såsom Eldrimners konkurrence i madhåndværk. Med dette projekt vil vi udvide konceptet, så det favner bredere inden for fødevarebranchen, og udarbejde fællesnordiske konkurrencevilkår. Vi håber, at det også vil skabe international opmærksomhed, og at platformen kan føre til nye nordiske netværk, udtaler Seija Ahonen-Siivola.

 

Om Ny Nordisk Mad i Nordisk Ministerråd: Ny Nordisk Mad er baseret på manifestet for det nye nordiske køkken, Nordisk Køkkenmanifest, som i 2004 blev udformet af 12 nordiske kokke og satte en tyk streg under, at det nordiske køkken kan måle sig med de bedste køkkener i verden. Året efter satte Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Mad på den politiske dagsorden og udviklede konceptet gennem de to programmer Ny Nordisk Mad I (2006-2010) og Ny Nordisk Mad II (2010-2014). Nu fortsætter arbejdet med en ny styregruppe og et mindre årligt budget.

 

Læs mere om:

 

Følg Ny Nordisk Mad på: