Uusi raportti opiskelun ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista nuorista

28.05.15 | Uutinen
Unge utenfor arbeid og utdanning 1
Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on julkistanut loppuraportin vuosina 2012–2014 tekemästään työstä, jossa kerättiin tietoa opiskelun ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista nuorista. – Ongelma on osoittautunut hyvin monisyiseksi, joten samaa vaaditaan myös toimenpiteiltä ja politiikalta, toteaa raportin kirjoittaja ja komitean tutkimuskoordinaattori Christer Hyggen.

Pohjoismaissa varttuvilla lapsilla ja nuorilla tulee olla hyvät eväät elämäänsä ja hyvät mahdollisuudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kaikkien nuorten, myös pohjoismaisten, aikuistumisessa on kuitenkin monia haasteita, joista keskeisimmät liittyvät koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin.

Raportissa tarkastellaan Pohjoismaiden politiikkaa, toimenpiteitä ja panostuksia, jotka liittyvät tai on kohdistettu nuoriin ja joiden tavoitteena on tehostaa koulutuksen läpäisyä ja varmistaa työmarkkinoille kiinnittyminen.

– Poliitikoille suosittelemme ennen kaikkea kokonaisvaltaista ajattelua. Tämä tarkoittaa sitä, että ajatellaan nuorten elämänkaarta ja kontekstia eikä vain sektorikohtaisia vastuualueita, toteaa Christer Hyggen, joka on norjalaisen NOVA-tutkimuslaitoksen tutkija ja NORDBUKin tutkimuskoordinaattori.

Lataa raportti tästä: Unge utenfor utdanning og arbeid – utfordringer og løsninger

Vaikuttavuudesta vähän tie

Raportissa tarkastellaan nykyisten panostusten ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja hieman myös sitä, mikä oikeastaan tehoaa ja ei tehoa. Tämän pohjalta tehdään useita suosituksia alan tutkimuksen ja politiikan kehittämiseksi.

Hyggenin mukaan uusimmat tutkimukset ovat valottaneet varsin hyvin opiskelun ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen syitä ja seurauksia Pohjoismaissa.

– Riskiryhmät ja haasteiden mittaluokka ovat tiedossa. Vähemmän tietoa on sen sijaan siitä, millaiset toimenpiteet tepsivät, keille ne on suunnattu ja miksi tietyt toimet tepsivät joihinkin ryhmiin paremmin kuin toisiin. Pohjoismailla on siis ainutlaatuinen mahdollisuus oppia lisää, Hyggen toteaa.

Monisyisiin ongelmiin monipuolisia ratkaisuja

Nyt julkaistu raportti täydentää muita meneillään olevia toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään poliitikkojen, päättäjien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja nuorisotyön kentän tietämystä aiheesta.

– Päähän pitää mahduttaa useampi ajatus kerralla. Enää ei riitä, että panostetaan vain koulutusjärjestelmässä tai työmarkkinoilla toteutettaviin toimiin. Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen ei paljon auta, jos nuorille ei ole tarjolla töitä. Työnhaussa auttaminen taas on laiha lohtu, jos nuorten koulutuksessa saamalle osaamiselle ei ole kysyntää työmarkkinoilla, Christer Hyggen summaa.

Katso Christer Hyggenin haastattelu:

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisokysymysten neuvoa-antava ja koordinoiva elin. NORDBUK toteutti vuosina 2012–2014 hankkeen, jossa kerättiin järjestelmällisesti tietoa opiskelun ja työelämän ulkopuolelle jäävistä nuorista.