Om Nordiska barn- och ungdomskommittéen, NORDBUK

Unge spiser is ved en havn
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
NORDBUK, den Nordiska barn- och ungdomskommittéen, är det rådgivande och koordinerande organet i övergripande barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.

NORDBUK ska:

  • Samla och sprida kunskap om barn och ungas levnadsvillkor i Norden
  • Främja integrering av ett barnrätts- och ungdomsperspektiv inom Nordiska ministerrådet
  • Stödja barn och ungas egen organisering och delaktighet i demokratiska processer

Det är de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) som ansvarar för den övergripande politiska styrningen medan det mesta av det konkreta arbetet med barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet sker i de olika politiska ”sektorerna” så som kultur, social och hälsofrågor, arbetsliv, jämställdhet, utbildning och regionalpolitik. Arbetet styrs av Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga och det är NORDBUK:s uppgift att följa upp hur den implementeras.

NORDBUK-kommittéen består av både myndighetsrepresentanter och ungdomsorganisationsrepresentanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt av myndighetsrepresentanter från Färöarna, Grönland och Åland. Kommittéen skall inte blandas ihop med NORDBUK-programmet som delar ut finansiering och som administreras av Nordisk Kulturkontakt.