Vahva usko yhteistyön lisäämiseen Pohjoismaiden neuvoston istunnon jälkeen

04.11.21 | Uutinen
Annette Lind på Nordiska rådets session 2021.

Annette Lind på Nordiska rådets session

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Varapresidentti Annette Lind ja presidentti Bertel Haarder.

On syytä toiveikkuuteen siitä, että tulevaisuudessa tehdään tiiviimpää pohjoismaista kriisivalmiusyhteistyötä. Näin toteaa Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Annette Lind, jonka mielestä Pohjoismaiden neuvoston istunnon aikana on tullut esiin vahva yksimielisyys siitä, että pandemiasta selvittyään Pohjoismaiden on kyettävä parempaan yhteistyöhön.

Pohjoismaista yhteistyötä on kritisoitu paljon koronapandemian aikana erityisesti raja-alueiden tilanteesta. Kööpenhaminassa pidetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa käydyt keskustelut ovat kuitenkin osoittaneet, että poliitikoilla on halua edistää Pohjoismaiden yhtenäisyyttä ja varautumista seuraavaan kriisiin.

Muun muassa keskiviikkona pidetty Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden pääministereiden huippukokous oli vahva osoitus siitä, että parannuksia halutaan tehdä. Samasta kertoo pääministereiden yhteinen julkilausuma huoltovarmuus- ja varautumisyhteistyön vahvistamisesta. Lisäksi entinen ministeri Jan-Erik Enestam esitteli istunnossa 12 suositusta pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi alalla. Sitäkin voidaan pitää askeleena oikeaan suuntaan.

Oikea aika lisätä yhteistyötä

– Asiaan on juuri nyt poliittista kiinnostusta, ja sen herättämä toiveikkuus tuntuu luissa ja ytimissä. Meillä oli todella hyvä huippukokous pääministereiden kanssa. He olivat kaikki saapuneet paikalle, mikä kertoo halusta vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä. Mielestäni keskusteluissa keskityttiin kuitenkin liiaksi siihen, mitä on tapahtunut tähän mennessä. Mieluummin haluaisimme vastauksen siihen, mitä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuu, Annette Lind sanoo.

Vaikuttaako siltä, että pääministereillä on nyt halua tehdä jotain konkreettista?

– Ilman muuta. Keskusteluja on käyty myös käytävillä, ja niiden perusteella vaikuttaa todellakin siltä, että pääministerit toivovat entistä laajempaa yhteistyötä. Olemme menossa hyvää vauhtia kohti vieläkin tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä.

Pandemia ei vaurioita yhteistyötä

Annette Lind on myös toiveikas niiden ongelmien suhteen, joita raja-alueiden asukkaat ja työmatkalaiset kohtasivat rajojen sulkeuduttua.

– Vahvemman kriisivalmiusyhteistyön myötä voimme ehkä jatkossa välttyä rajojen sulkemiselta. Nyt on aika parannella haavoja, mutta pohjoismaisen yhteistyön vaurioittamiseen tarvitaan muutakin kuin pandemia.

Pohjoismaiden neuvoston 73. istunto järjestettiin Tanskan parlamentissa Kööpenhaminassa 1.–4. marraskuuta. Istunnon pääaiheena oli yhteistyö kriisiaikoina. Ensi vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuus on Suomella, ja istunto järjestetään Helsingissä.