Stark tro på ökat samarbete efter Nordiska rådets session

04.11.21 | Nyhet
Annette Lind på Nordiska rådets session 2021.

Annette Lind på Nordiska rådets session

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Vicepresident Annette Lind och president Bertel Haarder.

Det finns skäl till optimism om ett tätare nordiskt samarbete inom krisberedskap i framtiden. Det säger Nordiska rådets vicepresident Annette Lind, som tycker att signaler som kommit fram under Nordiska rådets session tyder på stor samstämmighet om att Norden måste samarbeta bättre när pandemin väl är över.

Det nordiska samarbetet har fått mycket kritik under coronapandemin, särskilt när det gäller situationen i gränstrakterna. Men under Nordiska rådets session i Köpenhamn har debatterna och diskussionerna visat att det finns en strävan bland politikerna att arbeta för att de nordiska länderna ska stå mer enade och redo inför nästa kris.

Bland annat toppmötet mellan Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna på onsdagen visade att det finns en vilja till förbättringar, och detsamma kan sägas om statsministrarnas deklaration om stärkt nordiskt samarbete kring försörjningsberedskap.
Dessutom presenterade förre ministern Jan-Erik Enestam sina tolv rekommendationer till ökat samarbete under sessionen, vilket också ses som en positiv signal i rätt riktning.

Nu är rätt tid för ökat samarbete

- Det finns ett politiskt momentum nu. Och den optimismen känner man helt in i kroppen. Vi hade ett riktigt bra toppmöte med statsministrarna. De var där allesamman och det visar att de vill stärka det nordiska samarbetet. Samtidigt tyckte jag att det blev för mycket fokus på vad som har hänt tills nu. Vi vill ju gärna ha svar på vad som ska ske från nu och framöver, säger Annette Lind.

Tycker du att det finns det en vilja bland statsministrarna att göra något konkret?

- Det tycker jag bestämt. Vi pratar ju med dem också i korridorerna och jag upplever verkligen att de mer än någonsin vill ha ett bredare samarbete. Vi är på god väg att få ett ännu tätare samarbete i Norden.

En pandemi förstör inte samarbetet

Annette Lind är också hoppfull när det gäller de problem som boende i gränstrakterna och arbetspendlare drabbades av när gränserna stängde.

- I framtiden kan vi kanske med ett starkare samarbete kring krisberedskap undvika att stänga gränser. Det är några sår som nu ska läka, men jag tror att det krävs mer än en pandemi för att förstöra det nordiska samarbetet.

Nordiska rådets 73:e session hölls i Folketinget i Köpenhamn den 1-4 november. Samarbete i kristider var huvudtemat under sessionen. Nästa år har Finland presidentskapet i Nordiska rådet och då hålls sessionen i Helsingfors.