Sterk tro på økt samarbeid etter Nordisk råds sesjon

04.11.21 | Nyhet
Annette Lind på Nordiska rådets session 2021.

Annette Lind på Nordiska rådets session

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Visepresident Annette Lind og president Bertel Haarder.

Det er grunn til optimisme for et tettere nordisk samarbeid om kriseberedskap i framtiden. Det sier Nordisk råds visepresident Annette Lind, som synes at signaler som har kommet fram under Nordisk råds sesjon, tyder på stor enighet om at Norden må samarbeide bedre når pandemien er over.

Det nordiske samarbeidet har fått mye kritikk under koronapandemien, spesielt når det gjelder situasjonen i grensetraktene. Men under Nordisk råds sesjon i København har debattene og diskusjonene vist at det fins en vilje blant politikerne til å arbeide for at de nordiske landene skal være mer samkjørte og klare for neste krise.

Blant annet toppmøtet mellom Nordisk råd og de nordiske statsministrene torsdag viste at det finnes vilje til forbedringer, og det samme kan sies om statsministrenes deklarasjon om styrket nordisk samarbeid om forsyningsberedskap.
Dessuten presenterte den tidligere ministeren Jan-Erik Enestam sine tolv rekommandasjoner for økt samarbeid under sesjonen, noe som også ses som et positivt signal i riktig retning.

Dette er riktig tid for økt samarbeid

– Det finnes et politisk momentum nå. Og den optimismen kjenner man helt inn i kroppen. Vi hadde et veldig godt toppmøte med statsministrene. De var der alle sammen, og det viser at de vil styrke det nordiske samarbeidet. Samtidig syntes jeg det ble for mye fokus på hva som har skjedd til nå. Vi vil jo gjerne ha svar på hva som skal skje fra nå av og framover, sier Annette Lind.

Mener du at det finnes en vilje blant statsministrene til å gjøre noe konkret?

– Det mener jeg absolutt. Vi snakker jo med dem også i korridorene, og jeg opplever virkelig at de mer enn noen gang før vil ha et bredere samarbeid. Vi er på god vei til å få et enda tettere samarbeid i Norden.

En pandemi ødelegger ikke samarbeidet

Annette Lind er også håpefull når det gjelder problemene som folk bosatt i grensetraktene og arbeidspendlere ble rammet av da grensene stengte.

– I framtiden kan vi med et sterkere samarbeid om kriseberedskap kanskje unngå å stenge grenser. Det er noen sår som skal leges nå, men jeg tror det skal mer til enn en pandemi for å ødelegge det nordiske samarbeidet.

Nordisk råds 73. sesjon ble avholdt i Folketinget i København 1.–4. november. Samarbeid i krisetider var hovedtemaet på sesjonen. Neste år har Finland presidentskapet i Nordisk råd, og da avholdes sesjonen i Helsingfors.