Ympäristöministerit tukevat muovien kestävää käyttöä

02.05.17 | Uutinen
Tulevaisuudessa muovit tulee tuottaa, käyttää ja kierrättää tavalla, joka ei aiheuta terveysriskejä tai ympäristöhaittoja. Tältä kuulostaa uuden muoviohjelman tulevaisuuden visio. Pohjoismaiden ympäristöministerit pyrkivät ohjelman avulla ohjaamaan Pohjoismaita kestävämpään muovin käyttöön ja kierrätykseen.

– Tarvitaan maailmanlaajuinen suunnanmuutos, jotta merten muovijätettä ja mikromuoveja saadaan vähennettyä. Muoviohjelman avulla Pohjoismaat pyrkivät pienentämään muovin aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Toivon keskeisissä toimenpiteissä konkreettista yhteistyötä, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Vigar Helgesen, joka toimii Pohjoismaiden ympäristöasiain ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2017.

Ohjelma perustuu muoveja koskeviin aikaisempiin yhteispohjoismaisiin toimiin. Sen tavoitteena on toimia strategisena välineenä, jonka avulla vahvistetaan pohjoismaisen yhteistyön synergiaetua ja lisätään Pohjoismaissa jo olevaa tietoa ja tietoisuutta muoveista. Ministerit korostavat erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaa haastetta sekä muovien asemaa kiertotaloudessa.

– Pohjoismaiden on oltava edelläkävijäalue muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämisessä. On myös ryhdyttävä toimiin järvien ja merten mikromuovien vähentämiseksi. Siksi on tärkeää, että Pohjoismaiden viranomaiset syventävät yhteistyötään ja vaihtavat tietoja ja kokemuksia, Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog toteaa. 

Kuusi strategista painopistealuetta

Pohjoismainen muoviohjelma on jaettu kuuteen strategiseen painopistealueeseen:

1) Muovijätteen synnyn ehkäiseminen sekä uusiokäyttöön, pidempään käyttöikään ja kierrätykseen tähtäävän suunnittelun tukeminen.

2) Tehokkaat muovijätteen käsittelyjärjestelmät ja muovin kierrätyksen lisääminen.

3) Yhteistyö muovijätteen aiheuttaman merten roskaantumisen pysäyttämiseksi sekä kustannustehokkaiden puhdistusratkaisujen löytymiseksi.

4) Mikromuoveja koskevan tiedon kehittäminen sekä sellaisten toimenpiteiden tunnistaminen, joilla voidaan vähentää luontoon päätyvän mikromuovijätteen määrää.

5) Biomuovien ja biohajoavan muovin ympäristöjalanjälkeä koskevan tietopohjan laajentaminen.

6) Muovimateriaalien kierrätyksessä haitallisimmiksi epäiltyjä aineita koskevan tietopohjan laajentaminen.

Tukea kansainvälisille toimenpiteille

Sen lisäksi, että muoviohjelma asettaa suuntaviivat muovin ympäristöhaittojen vähentämistyölle Pohjoismaissa, se edistää myös Pohjoismaiden kantaa kansainvälisissä yhteyksissä. Näitä ovat muun muassa YK:n kestävyystavoitteet (Agenda 2030), YK:n ympäristökokouksen (UNEA) viimeisimmät julkilausumat sekä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) alainen kampanja merten roskaantumista vastaan (#CleanSeas).

Kirjeessään Euroopan komissiolle, joka on parhaillaan laatimassa strategiaa muoveista kiertotaloudessa, Pohjoismaiden ympäristöasiain ministerineuvosto korostaa, että on tärkeää luoda muoveille toimivat jälkimarkkinat, kannustaa kierrätyksen suunnittelua sekä käynnistää toimenpiteitä mikromuovien kieltämiseksi kuluttajille suunnatuissa tuotteissa.

Katso myös:

  • Puhtaiden merien puolesta Pohjoismaissa ja maailmalla #CleanSeas
Ota yhteyttä