Miljöministrar slår ett slag för hållbar plastanvändning

02.05.17 | Nyhet
Plast ska i framtiden produceras, användas och återanvändas i ett cirkulärt kretslopp som inte utgör en risk för hälsan eller miljön. Så lyder framtidsvisionen i det nya plastprogram, i vilket de nordiska miljöministrarna lotsar Norden mot en mer hållbar användning och återanvändning av plast.

– Det är nödvändigt med en global kursändring för att minska mängden plastavfall och mikroplast i havet. De nordiska länderna ska genom plastprogrammet bidra till att reducera de konsekvenser som plast har på miljön. Jag hoppas på ett konkret samarbete om relevanta åtgärder, säger Norges klimat- och miljöminister Vidar Helgesen, 2017 års ordförande i Nordiska ministerrådet för miljö och klimat.

Som strategiskt verktyg ska programmet, som bygger vidare på tidigare samnordiska insatser inom plastområdet, stärka synergierna i det nordiska samarbetet och öka den kunskap och medvetenhet om plast som redan finns i Norden. Ministrarna lyfter särskilt fram utmaningen med marin nedskräpning och plastens roll i den cirkulära ekonomin.

– Norden måste vara en föregångsregion när det gäller att minska miljöpåverkan från plast. Vi behöver vidta åtgärder för att minska utsläppen av mikroplaster till sjöar och hav. Därför är det viktigt att de nordiska ländernas myndigheter fördjupar sitt samarbete och utbyter kunskaper och erfarenheter, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog. 

Sex strategiska fokusområden

Det nordiska plastprogrammet är indelat i sex strategiska fokusområden:

1)     Förebyggande av plastavfall och stöd av design för återanvändning, längre hållbarhet och återvinning

2)     Effektiva sophanteringssystem och ökad återvinning av plastavfall

3)     Samarbete för att stoppa plastnedskräpningen i havet och finna kostnadseffektiva lösningar för uppstädning

4)     Kunskapsutveckling om mikroplast och identifiering av åtgärder som minskar utsläppen av mikroplast i miljön

5)     Fördjupning av kunskapen om miljöavtryck av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast

6)     Fördjupning av kunskapen om problematiska ämnen i återvinningen av plastmaterial.

Stöder internationella satsningar

Utöver att sätta riktningen för arbetet med att minska miljökonsekvensekrna av plast i Norden utgör plastprogrammet också ett bidrag till Nordens genomförande av en rad internationella agendor, däribland FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030), de senaste deklarationerna från FN:s miljöförsamling (UNEA) och FN-kampanjen mot marin nedskräpning, #CleanSeas, som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP).

I ett brev till Europeiska kommissionen, som för närvarande arbetar på en strategi för plast i den cirkulära ekonomin, understryker Nordiska ministerrådet för miljö vikten av att skapa en fungerande andrahandsmarknad för plast, stimulera design för återvinning och igångsätta åtgärder mot mikroplast i konsumentprodukter.

Se också:

  • En insats för rena hav i Norden och världen #CleanSeas