Miljøministre slår et slag for bæredygtig brug af plast

02.05.17 | Nyhed
Plast skal i fremtiden produceres, anvendes og genbruges i et cirkulært kredsløb som ikke udgør nogen risiko for sundheden eller miljøet. Sådan lyder fremtidsvisionen i det nye plastprogram hvor de nordiske miljøministre styrer Norden i retning af mere bæredygtig anvendelse og genbrug af plast.

– Det er nødvendigt med en global kursændring for at mindske mængden af plastaffald og mikroplast i havet. De nordiske lande skal via plastprogrammet bidrage til at reducere de konsekvenser som plast har for miljøet. Jeg håber på et konkret samarbejde om relevante tiltag, siger Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, som er ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø i 2017.

Programmet, som bygger videre på tidligere fællesnordiske indsatser inden for plastområdet, skal som et strategisk værktøj styrke synergierne i det nordiske samarbejde og øge den viden og bevidsthed om plast som allerede findes i Norden. Ministrene fremhæver især udfordringen med havforurening og den rolle som plast spiller i den cirkulære økonomi.

– Norden skal være en foregangsregion når det gælder mindskning af miljøpåvirkningerne fra plast. Vi har behov for at gennemføre tiltag for at mindske udslippet af mikroplast til søer og have. Derfor er det vigtigt at myndighederne i de nordiske lande intensiverer samarbejdet og udveksler viden og erfaringer, siger Sveriges miljøminister, Karolina Skog. 

Seks strategiske fokusområder

Det nordiske plastprogram er opdelt i seks strategiske fokusområder:

1) Forebyggelse af plastaffald og støtte af design med henblik på genanvendelse, længere holdbarhed og genbrug

2) Effektive systemer til affaldshåndtering og øget genbrug af plastaffald

3) Samarbejde for at stoppe plastforureningen i havet og finde omkostningseffektive løsninger for oprydning

4) Deling af viden om mikroplast og identificering af tiltag som mindsker udslippet af mikroplast i miljøet

5) Øge kendskabet til miljøaftryk af biobaseret og biologisk nedbrydelig plast

6) Øge kendskabet til problematiske stoffer i forbindelse med genbrug af plastmateriale.

Støtte til internationale initiativer

Udover at angive retningen for arbejdet med at mindske miljøkonsekvenserne af plast i Norden, udgør plastprogrammet også et bidrag til gennemførelsen af en række internationale agendaer i Norden, herunder FN's bæredygtighedsmål (Agenda 2030), de seneste deklarationer fra FN's miljøforsamling (UNEA) og FN-kampagnen mod havforurening, #CleanSeas, som FN's Miljøprogram (UNEP) står bag.

I et brev til Europa-Kommissionen, som i øjeblikket arbejder på en strategi for plast i den cirkulære økonomi, understreger Nordisk Ministerråd for Miljø vigtigheden af at skabe et marked for genbrug af plast, stimulere design med henblik på genbrug og iværksætte tiltag mod mikroplast i forbrugerprodukter.

Se også:

  • En indsats for rene have i Norden og verden #CleanSeas