Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Tanska.

Afstemningsresultater fra Nordisk Råds 70:e Session 2018

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds 70:e Session 2018 i Oslo

Betänkande över ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget for 2019, Generalsekretærens budgetforslag (B 325/presidiet/C 2) 74 personer stemte for, ingen stemte imod og 1 person afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (B 325/presidiet/C 2) blev godkendt

 

Betänkande över ministerrådsforslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn (B 322/holdbart) 64 personer stemte for, ingen stemte imod og 2 personer afstod fra at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation i anledning af (B 322/holdbart) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott (A 1764/presidiet) 62 personer stemte for, 1 person stemte imod og 11 personer afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1764/presidiet) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika (A 1718/præsidiet) 74 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1718/præsidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om att hitta kompromiss- och förhandlingslösning för den katalanska krisen som prövar Europa (A 1765/presidiet) 62 personer stemte for, 12 personer stemte imod og 2 personer afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1765/presidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar (A 1744/presidiet) 65 personer stemte for, 8 personer stemte imod og 3 personer afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1744/presidiet) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts (A 1766/presidiet) / Betenkningen(Præsidiets forslag)/ Nytt yrkande(Mittengruppens forslag) 55 personer stemte for, 17 personer stemte imod og 1 person afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1766/presidiet) blev godkendt

Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd (A 1767/præsidiet) 72 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1767/præsidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken (A 1745/hållbart) 60 personer stemte for, 10 personer stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Utskottet för ett hållbart Nordens rekommandation i anledning af (A 1745/hållbart) blev godkendt

 

Udvalgsforslag om Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet (A 1776/holdbart) 69 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Utskottet för ett hållbart Nordens rekommandation i anledning af (A 1776/holdbart) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om utredning om möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program (A 1760/kultur) 67 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af (A 1760/kultur) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om nordisk svanemerking for mat, håndverk og design (A 1736/kultur) 68 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af (A 1736/kultur) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna (A 1743/presidiet) 56 personer stemte for, ingen stemte imod og 6 personer afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1743/presidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna (A 1733/tillväxt) 63 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning af (A 1733/tillväxt) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om goda arbetsvillkor inom sjöfarten (A 1769/tillväxt)  53 personer stemte for, ingen stemte imod og 14 personer afstod fra at stemme. Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning af (A 1769/tillväxt) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om fælles nordisk luftfartspolitik (A 1716/vækst) / Reservation (Den socialdemokratiske gruppens/Nordisk Grön Vänsters forslag) 38 personer stemte for, 27 personer stemte imod og 1 person afstod fra at stemme. Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning (A 1716/vækst) blev godkendt

 

Betänkande över Ministerrådsförslag om Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019-22 (B 326/välfärd) / Reservation (Nordisk frihets forslag) 58 personer stemte for, 8 personer stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (B 326/välfärd) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat (A 1735/velfærd) 8 personer stemte for, 4 personer stemte imod og 54 personer afstod fra at stemme. Reservation 1 (Nordisk frihet) / Reservation 2 (Fremskrittspartiet) 52 personer stemte for, 11 personer stemte imod og 3 personer afstod fra at stemme. Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1735/velfærd) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen (A 1752/välfärd) 65 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1752/välfärd) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation (A 1734/välfärd)  52 personer stemte for, 6 perosner stemte imod og 8 personer afstod fra at stemme. Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1734/välfärd) blev godkendt  

 

Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden A 1770/præsidiet 62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme. Præsidiets rekommandation i anledning af A 1770/præsidiet blev godkendt