Nuorten toivotaan luovan painetta uuden kansainvälisen ympäristösopimuksen syntymiseksi

01.11.18 | Uutinen
Barbara Gaardlykke Apol vill mobilisera unga från hela världen för biologisk mångfald

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens nordiska råd. 

Photographer
Anna Rosenberg
Lajeja kuolee sukupuuttoon, ekosysteemejä vahingoittuu, ja organismien välinen vuorovaikutus häiriintyy. Nyt Pohjoismaiden neuvosto haluaa saada Pohjoismaiden nuorisojärjestöt liikkeelle, jotta ne alkaisivat luoda painetta seuraavan suuren kansainvälisen ympäristösopimuksen aikaansaamiseksi.

Jatkuva luonnon monimuotoisuuden häviäminen on globaali ympäristöongelma, joka uhkaa sekä nyt elävien että tulevien sukupolvien elinedellytyksiä. Maailman maat tekevät YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa yhteistyötä häviämisen pysäyttämiseksi. Luonnonvaroja käyttävien elinkeinojen – etenkin maa-, metsä- ja kalatalouden sekä matkailun – uudistaminen etenee kuitenkin liian hitaasti.

 

Pohjolan nuorisojärjestöt halutaan liikkeelle

Vuodeksi 2020 asetettuja tavoitteita ei ole enää mahdollista saavuttaa. Monet kansainväliset raportit osoittavat, että lajien häviäminen ja luonnon tuhoutuminen on laajuudeltaan ja nopeudeltaan kestämätöntä.  

– Maailman maiden pitää pian päästä kunnon sopuun siitä, miten luonnon monimuotoisuuden häviäminen pysäytetään. Uusi kansainvälinen sopimus on välttämätön nuorten elinedellytysten ja mahdollisuuksien turvaamiseksi, sanoo ehdotuksen tehneen Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan esittelijä Christian Poll. 

– Aloitteemme lähteekin Pohjolan nuorisojärjestöjen aktivoinnista, jotta ne alkaisivat lisätä tietämystään, sitoutumistaan ja vaikuttamistaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa, hän sanoo.

Nuoret YK-neuvonantajina

Pohjoismaiden neuvoston ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston tukema strategia perustuu useiden pohjoismaisten nuorisotapahtumien järjestämiseen. Niiden on tarkoitus toimia ”osaamiskeskittyminä”, joissa määritellään visioita luonnon monimuotoisuutta koskevan uuden kansainvälisen sopimuksen sisällöstä. Tapahtumien on määrä poikia suosituksia meneillään oleviin YK-sopimusneuvotteluihin sekä EU:lle ja Pohjoismaiden hallituksille. 

Tärkeä signaali YK:lle

– Maailman huomio kohdistuu Pohjoismaihin, koska ne ovat vihreään talouteen siirtymisen edelläkävijöitä. Tämä luo vastuuta. Toivottavasti voimme kehittää tapahtumakonseptia siten, että saisimme koko maailman nuoret liikkeelle luonnon monimuotoisuutta puolustamaan. Siitä voisi tulla vahva ja tärkeä signaali YK:lle ja maailmanyhteisölle, sanoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Barbara Gaardlykke Apol.