Naisten ja miesten välinen palkkaero poistettava

01.11.18 | Uutinen
Nina Sandberg, Nordisk Råds Velfærdsudvalg

Nina Sandberg, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Pohjoismaiden pitäisi ottaa käyttöön yhteinen samapalkkaisuustodistus, jossa työnantajat takaisivat työntekijöilleen samasta työstä saman palkan sukupuolesta riippumatta. Islannissa samapalkkaisuustodistus on jo käytössä, ja Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta haluaa koko muun Pohjolan seuraavan perässä.

– Yhteinen samapalkkaisuustodistus voisi tuoda meidät askelen lähemmäksi täysin tasa-arvoista Pohjolaa, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan norjalaisjäsen Nina Sandberg. Hän toi yhdessä muun sosiaalidemokraattisen ryhmän kanssa ehdotuksen alun perin Pohjoismaiden neuvoston käsiteltäväksi. Oslon-istuntoon kokoontunut Pohjoismaiden neuvosto on nyt valmis viemään ehdotuksen hallitusten käsiteltäväksi, jotta samapalkkaisuustodistus saataisiin käyttöön kaikissa Pohjoismaissa.   

Yhteinen samapalkkaisuustodistus voisi tuoda meidät askelen lähemmäksi täysin tasa-arvoista Pohjolaa.

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan jäsen Nina Sandberg

Hyödyt huomattavia

Yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kehitettävän todistuksen tavoitteena on poistaa naisten ja miesten välinen palkkaero, jolloin hyötyjinä olisivat naiset. Ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden tulisi edistää tasa-arvoa myös suhteessa koko- ja osa-aikatyöhön, koska osa-aikatyö on yleisempää naisten keskuudessa. OECD:n julkaisemasta raportista ilmenee, että jos naiset työskentelisivät yhtä paljon kuin miehet, bruttokansantuote voisi kasvaa 15–30 prosenttia. Tästä olisi siis todistetusti myös kansantaloudellista hyötyä.  

Vaikka Pohjola on päässyt tasa-arvon saralla pitkälle, meillä on yhä sukupuolittuneet työmarkkinat, joilla tehdään paljon osa-aikatyötä, ja eri palkat naisille ja miehille. Pohjoismaiden on vastustettava tätä jakamalla kokemuksia ja ottamalla käyttöön uusia työkaluja. Samapalkkaisuustodistus on niistä hyvä esimerkki.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen

Islannista muualle Pohjolaan

– Vaikka Pohjola on päässyt tasa-arvon saralla pitkälle, meillä on yhä sukupuolittuneet työmarkkinat, joilla tehdään paljon osa-aikatyötä, ja eri palkat naisille ja miehille. Pohjoismaiden on vastustettava tätä jakamalla kokemuksia ja ottamalla käyttöön uusia työkaluja. Samapalkkaisuustodistus on niistä hyvä esimerkki, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen. Islanti on ollut asiassa edelläkävijä, joka otti todistuksen käyttöön jo vuosia sitten. Vapaaehtoisena alkanut järjestelmä muuttui lakisääteiseksi vuoden 2018 alussa. Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan ehdotukseen sisältyy yhteispohjoismaisen samapalkkaisuustodistuksen kehittäminen sekä työmarkkinoiden ja koulutusvalintojen sukupuolittuneisuuden vähentäminen.      

Jos naiset työskentelisivät yhtä paljon kuin miehet, bruttokansantuote voisi kasvaa 15–30 prosenttia.

OECD-raportti ”Is the Last Mile the Longest?”.