Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Afstemningsresultater fra Nordisk Råds 70:e Session 2018

Stortinget
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds 70:e Session 2018 i Oslo

Betänkande över ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget for 2019, Generalsekretærens budgetforslag (B 325/presidiet/C 2)


74 personer stemte for, ingen stemte imod og 1 person afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Katri Kulmuni, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Sofia Geisler, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Laura Táunâjik, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad

Afstod: Erlend Wiborg


Præsidiets rekommandation i anledning af (B 325/presidiet/C 2) blev godkendt

 

Betänkande över ministerrådsforslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn (B 322/holdbart)


64 personer stemte for, ingen stemte imod og 2 personer afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Lorena Delgado Varas, Magni Arge, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä

Afstod: Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation i anledning af (B 322/holdbart) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott (A 1764/presidiet)


62 personer stemte for, 1 person stemte imod og 11 personer afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg,

Mod: Kimmo Kivelä

Afstod: Jenis av Rana, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1764/presidiet) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika (A 1718/præsidiet)


74 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg,


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1718/præsidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om att hitta kompromiss- och förhandlingslösning för den katalanska krisen som prövar Europa (A 1765/presidiet)


62 personer stemte for, 12 personer stemte imod og 2 personer afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Axel Jonsson, Jenis av Rana, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge

Afstod: Johanna Karimäki, Ketil Kjenseth


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1765/presidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar (A 1744/presidiet)


65 personer stemte for, 8 personer stemte imod og 3 personer afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Axel Jonsson, Christian Juhl, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge

Afstod: Christian Poll, Silvia Modig, Kolbeinn Óttarsson Proppé


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1744/presidiet) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts (A 1766/presidiet) / Betenkningen(Præsidiets forslag)/ Nytt yrkande(Mittengruppens forslag)


55 personer stemte for, 17 personer stemte imod og 1 person afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Jenis av Rana, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri

Afstod: Ola Johansson


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1766/presidiet) blev godkendt

 

Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd (A 1767/præsidiet)


72 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Antti Kurvinen, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1767/præsidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken (A 1745/hållbart)


60 personer stemte for, 10 personer stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge


Utskottet för ett hållbart Nordens rekommandation i anledning af (A 1745/hållbart) blev godkendt

 

Udvalgsforslag om Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet (A 1776/holdbart)


69 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Susanna Koski, Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Christian Poll, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Ville Skinnari, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Per-Arne Håkansson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg


Utskottet för ett hållbart Nordens rekommandation i anledning af (A 1776/holdbart) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om utredning om möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program (A 1760/kultur)


67 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein


Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af (A 1760/kultur) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om nordisk svanemerking for mat, håndverk og design (A 1736/kultur)


68 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Silvia Modig, Pauli Trond Petersen, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein


Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af (A 1736/kultur) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna (A 1743/presidiet)


56 personer stemte for, ingen stemte imod og 6 personer afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Axel Jonsson, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein

Afstod: Christian Juhl, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat


Præsidiets rekommandation i anledning af (A 1743/presidiet) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna (A 1733/tillväxt)


63 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Magni Arge, Karin Gaardsted, Mogens Jensen, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein


Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning af (A 1733/tillväxt) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om goda arbetsvillkor inom sjöfarten (A 1769/tillväxt)


53 personer stemte for, ingen stemte imod og 14 personer afstod fra at stemme.

For: Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Magni Arge, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä

Afstod: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad


Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning af (A 1769/tillväxt) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om fælles nordisk luftfartspolitik (A 1716/vækst) / Reservation (Den socialdemokratiske gruppens/Nordisk Grön Vänsters forslag)


38 personer stemte for, 27 personer stemte imod og 1 person afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Bertel Haarder, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Ketil Kjenseth, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Rasmus Ling, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad

Mod: Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Magni Arge, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä

Afstod: Jenis av Rana


Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens rekommandation i anledning (A 1716/vækst) blev godkendt

 

Betänkande över Ministerrådsförslag om Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019-22 (B 326/välfärd) / Reservation (Nordisk frihets forslag)


58 personer stemte for, 8 personer stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel


Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (B 326/välfärd) blev godkendt

 

Betænkning over medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat (A 1735/velfærd)


8 personer stemte for, 4 personer stemte imod og 54 personer afstod fra at stemme.

For: Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel

Mod: Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Afstod: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä


Reservation 1 (Nordisk frihet) / Reservation 2 (Fremskrittspartiet)

52 personer stemte for, 11 personer stemte imod og 3 personer afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Magnus Ek, Ola Johansson, Arman Teimouri, Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä

Mod: Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Afstod: Jenis av Rana, Tore Storehaug, Kjell-Arne Ottosson


Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1735/velfærd) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen (A 1752/välfärd)


65 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Silvia Modig, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad


Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1752/välfärd) blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation (A 1734/välfärd)


52 personer stemte for, 6 personer stemte imod og 8 personer afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Villhjálmur Árnason, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Magnus Ek, Ola Johansson, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg

Mod: Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Steinunn Þóra Árnadóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé

Afstod: Tore Storehaug, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Christian Juhl, Silvia Modig, Solfrid Lerbrekk, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat


Utskottet för välfärd i Nordens rekommandation i anledning af (A 1734/välfärd) blev godkendt

 

Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden A 1770/præsidiet


62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Wille Rydman, Solveig Abrahamsen, Norunn T. Benestad, Nils Aage Jegstad, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Michael Tetzschner, Pål Jonson, Jessica Polfjärd, Maria Stockhaus, Cecilie Tenfjord-Toftby, Britt Lundberg, Mikael Staffas, Villum Christensen, Johanna Karimäki, Arto Pirttilahti, Matti Vanhanen, Jenis av Rana, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson, Heidi Greni, Ketil Kjenseth, Wilfred Nordlund, Tore Storehaug, Magnus Ek, Ola Johansson, Kjell-Arne Ottosson, Arman Teimouri, Henrik Brodersen, Mikkel Dencker, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mika Raatikainen, Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Charlotte Quensel, Christian Juhl, Silvia Modig, Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat, Tony Wikström, Karin Gaardsted, Karen J. Klint, Annette Lind, Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja, Oddný Harðardóttir, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Martin Kolberg, Ingalill Olsen, Nina Sandberg, Johan Andersson, Gunilla Carlsson, Åsa Karlsson, Lars Mejern Larsson, Pyry Niemi, Emilia Töyrä, Kimmo Kivelä, Ulf  Leirstein, Helge André Njåstad, Erlend Wiborg


Præsidiets rekommandation i anledning af A 1770/præsidiet blev godkendt