Jessica Polfjärd johtaa Pohjoismaiden neuvostoa vuonna 2019

01.11.18 | Uutinen
Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018
Photographer
Sara Johannessen
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 presidentti Jessica Polfjärd pohtii neuvoston 70. istunnon antia ja on innoissaan käytyjen keskustelujen sisällöstä ja merkityksellisyydestä. Hänen työnsä neuvoston johdossa alkaa tammikuussa, jolloin puheenjohtajuus siirtyy Norjalta Ruotsille.

Polfjärd haluaa jatkaa Norjan vuonna 2018 ajamien asioiden edistämistä, mutta uusiakin painopistealueita on luvassa.

– Ennen kaikkea aiomme jatkaa panostamista tasa-arvoon, ilmastoasioihin, rajaesteisiin ja demokratiaan, hän sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön roolina on tarttua asioihin, joita on vaikea ratkaista pelkästään kansallisesti, ja niitä riittää. Mahdollinen tuleva brexit uhkaa luoda monia uusia rajaesteitä ja muita haasteita myös Pohjolassa. Myös yhteisen ilmastopolitiikan merkitys kasvaa koko ajan.

– Ilmastoasiat koskettavat kaikkia kansallisuudesta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ilmastotyötä tehdään yhdessä yli ryhmittymärajojen, koska niin kuuluu ja pitää tehdä. Pohjoismaissa päästään kokemaan monet ilmastonmuutoksen seuraukset hyvin aikaisessa vaiheessa, Jessica Polfjärd sanoo.

Huomio nuoriin

Tulevan presidentin puheissa toistuu hänen sitoutumisensa nuoriin.

– Nuorille on tärkeää antaa myönteinen kuva pohjoismaisesta yhteistyöstä, Jessica Polfjärd sanoo. Hän korostaa nuorten roolia yhteistyössä ja haluaa ajaa asioita, jotka tekevät pohjoismaisesta yhteistyötä nykyistä merkityksellisempää myös nuoremmille sukupolville. Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on korostanut esimerkiksi erilaisten ammattitutkintojen tunnustamista, ja Polfjärd haluaisi Pohjoismaiden neuvoston tarttuvan asiaan.

– Jos Pohjoismaihin halutaan yhteiset työmarkkinat, kuten usein sanotaan, tällaiset esteet pitäisi saada pois, hän toteaa.

Nuorille on tärkeää antaa myönteinen kuva pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Huomio nuoriin

Samalla, kun Pohjoismaiden neuvosto pyrkii poistamaan vapaan liikkuvuuden esteitä, pitäisi myös ehkäistä uusien rajaesteiden syntymistä.

– Kansallinen lainsäädäntö ja EU-säädösten täytäntöönpano saattaa välillä vaikeuttaa tilanteita, joissa liikkuvuuden pitäisi mielestämme olla vaivatonta, Jessica Polfjärd painottaa.