Pohjoismaiden neuvosto haluaa lisää yhteistyötä Pohjois-Amerikan kanssa

02.11.18 | Uutinen
Tilhørere i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Tilhørere i Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Johannes Jansson
Pohjoismaiden neuvosto haluaa syventää yhteistyötä Pohjois-Amerikan kanssa. 12 miljoonaa pohjoisamerikkalaista kokee olevansa pohjoismaalaista alkuperää, ja tätä potentiaalia tulisi Pohjoismaiden neuvoston mielestä hyödyntää nykyistä paremmin.

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi juuri päättyneessä Oslon-istunnossaan suosituksen, jossa kehotetaan Pohjoismaiden hallituksia toteuttamaan analyysi siitä, miten voitaisiin nykyistä laajemmin hyödyntää sitä mahdollisuutta, että niin moni yhdysvaltalainen ja kanadalainen tuntee yhteenkuuluvuutta Pohjolaan.

Mahdollisuudet syvempään yhteistyöhön elinkeinoelämän, matkailun, kulttuurin sekä tutkimuksen ja koulutuksen aloilla ovat neuvoston mukaan huomattavat.

Pohjoismaita ja pohjoismaista mallia arvostetaan suuresti, ja tätä voidaan ja tulisi hyödyntää yhä merkittävämmän pohjoismaisen vaikutusvallan ja johtoaseman saavuttamiseksi globaalissa yhteistyössä.

Pohjoismaiden neuvosto toivoo myös, että Pohjoismaiden hallitukset ja Pohjoismaiden ministerineuvosto kartoittaisivat mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä Pohjoismaiden Yhdysvaltain- ja Kanadan-lähetystöjen kanssa ja tehdä yhteistyöstä tavoitteellisempaa. Pohjoismaiden neuvosto nostaa lisäksi esiin potentiaalin, joka piilee Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan yhdistysten, instituutioiden ja ohjelmien välisessä yhteistyössä.

– Pohjoismaita ja pohjoismaista mallia arvostetaan suuresti, ja tätä voidaan ja tulisi hyödyntää yhä merkittävämmän pohjoismaisen vaikutusvallan ja johtoaseman saavuttamiseksi globaalissa yhteistyössä, Pohjoismaiden neuvoston suosituksessa todetaan.

Hyvästä yhteistyöstä voi tulla vielä parempaa

Pohjoismaiden neuvosto huomauttaa, että Pohjolan ja Pohjois-Amerikan välinen yhteistyö on jo nyt toimivaa ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ja hallitukset tekevät todella hyvää työtä. Silti on hyvä kartoittaa mahdollisuudet vielä tiiviimpään ja tavoitteellisempaan yhteistyöhön.

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä esitti alun perin idean yhteistyön lisäämisestä Pohjois-Amerikan kanssa. Neuvoston puheenjohtajisto on sittemmin lisännyt ehdotukseen painopistealueita. Lopullinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaikki 74 paikalla ollutta äänestivät ehdotuksen puolesta.