Tavoitteet korkealle asettavaa pohjoismaista ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä

06.12.18 | Uutinen
De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

De nordiske miljøministrene samlet under Nordisk råds sesjon 2018 på Stortinget i Oslo. 

Photographer
Johannes Jansson
Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen, meriin päätyvien muovipäästöjen vähentäminen, yhteispohjoismainen voima ilmastoneuvotteluissa ja kestävä luonnonvarojen käyttö ovat uuden ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman korkealle asetettuja tavoitteita.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut uuden pohjoismaisen ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelman kaudelle 2019–2024.

– Pohjoismaat ovat osoittaneet, että yhteistyö ilmasto- ja ympäristöalalla johtaa tuloksiin. Uuden yhteistyöohjelman avulla haluamme entisestään vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja Pohjoismaiden ääntä ilmasto- ja ympäristöasioissa, sanoo Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvoston puheenjohtaja. Ruotsi on toiminut tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Kestävä kehitys

Yhteistyöohjelmassa todetaan, että seuraavien kuuden vuoden aikana Pohjoismaat

  • tekevät yhteistyötä ympäristö- ja ilmastopolitiikan alalla edistääkseen kestävää kehitystä Pohjoismaissa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti
  • tekevät yhteistyötä kansainvälisissä neuvotteluissa ja edistävät aktiivisesti kansainvälisten ympäristö- ja ilmastosopimusten kunnianhimoista täytäntöönpanoa; kiinnittävät erityishuomiota Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoiseen täytäntöönpanoon 
  • edistävät Agenda 2030 -ohjelman globaalien kestävyystavoitteiden toteuttamista
  • työskentelevät EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön vahvistamiseksi
  • toimivat biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja edistävät kestävää hallintaa, joka turvaa pohjoismaiset luontoarvot
  • edistävät kiertotaloutta ja vaikuttavat siihen, että kuluttaminen ja tuotanto tapahtuvat luonnon asettamien rajojen puitteissa
  • työskentelevät kemiallisten aineiden ja tuotteiden kemikaalien ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien riskien minimoimiseksi
  • työskentelevät pysäyttääkseen muovien ja mikromuovien kulkeutumisen meriin
  • toimivat sen hyväksi, että Pohjola olisi jatkossakin uusien innovatiivisten ja ympäristöä parantavien ratkaisujen edelläkävijäalue
  • työskentelevät muiden sektorien ja aihealueiden kanssa synergioiden hyödyntämiseksi ja vahvistamiseksi.

Yhteistyöohjelma on luettavissa täältä: