5.6.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 budjetiksi, B 328/presidiet / C 2/2019