162. Martin Kolberg (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
162
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Gode president! Jeg slutter meg egentlig mye til det Hans Wallmark nå har sagt.

Dette er i henhold til Helsingfors-avtalen et av de viktigste spørsmålene som denne forsamlingen skal behandle, nemlig disponeringen av rundt én milliard danske kroner. Det er denne forsamlingens beslutning som bestemmer hvordan disse pengene skal disponeres. Jeg imøteser med stor optimisme – og nå ser jeg samarbeidsministrene sitter her, så jeg sier det til dem alle – at vi nå får til en bedre prosess for dette enn det vi har hatt gjennom mange år. Det er et krav vi kan stille til samarbeidsministrene, men vi også må stille til oss selv, nemlig poenget om at vi må engasjere oss i bruken av den milliarden som vi egentlig nå skal disponere, og ikke bare en bitteliten del - om lag 1,7 millioner kroner – som vi har lagt oppå denne milliarden. Det er egentlig ikke en reell budsjettbehandling. Vi må også være i stand til å kutte i og gå inn i disponeringen av disse midlene på en ordentlig måte.

Med disse ordene stiller den sosialdemokratiske gruppen seg bak det budsjettforslaget som foreligger nå, og vi kommer til å stemme for det, men jeg håper at vi for framtiden får en annen prosess.