5.6.
Nefndarálit um ráðherranefndartillögu um fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 2020, B 328/presidiet/C 2/2019