164. Mogens Jensen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
164
Person
Speaker role
Danmarks samarbejdsminister
Date

Det vil jeg meget gerne. Tak for kommentarerne og også den konstruktive tilgang. Præsidenten talte om den gode grundtone, og den skal vi bevare, men også gerne udvikle og gerne i en endnu bedre proces omkring udviklingen af budgettet. Det får vi også behov for. Hvis budgettet skal følge visionen, er udgangspunktet, at vi skal etablere handlingsplaner, som Nordisk Råd jo også har forpligtiget sig på og engagerer sig i. Og det bliver jo handlingsplanerne, der bliver bestemmende for budgettet fremover. Så jeg håber, det giver en større og mere inddragende proces omkring budgettet.

Så er jeg jo fuldstændig enig i prioriteten af den nordiske sprogforståelse, Norden i Skolen. Jeg tror, I ville have kunnet se en parlamentariker, der var mig på sidste års session, rejse spørgsmålet om Norden i Skolen. Nu er der nået et resultat, der giver flere penge til Norden i Skolen for et enkelt år. Der skal findes en langsigtet løsning på det. Det er selvfølgelig noget, vi også vil kigge ind i i formandskabet for næste år.

Og så er jeg helt enig med Christian Juhl i fokus på ungdommen. Det handler jo ikke kun om at engagere unge, og at der skal være penge til, at unge skal mødes. Jeg tror, det handler om generelt, at vi på nogle områder har fået indrettet vores tilskudssystemer i Nordisk Råd, så det ikke længere i tilstrækkeligt omfang understøtter den folkelige forankring af Foreningen Norden og det, at civile organisationer og repræsentanter for de folkelige organisationer kan mødes på tilstrækkelig vis. For det er det, der er grundkernen i det nordiske samarbejde. Det er, at vi mødes og taler sammen og udvikler fælles ideer. Det vil jeg gerne være med til at kigge på.

Endelig vil jeg sige, at det jo er helt afgørende, når vi nu har valgt i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd at fokusere på klima og grøn omstilling, at det også afspejler sig i budgettet. Det ser jeg frem også til også at samarbejde med Nordisk Råd om.