5.6.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2020, B 328/presidiet/C 2/2019