17.5.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta hallitustyön vahvistamisesta monimuotoisuuden avulla, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Puheenvuoro

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

396
Lorena Delgado Varas
Puheenvuoro

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.