17.5.
Consideration of member’s proposal for strengthened board expertise by ensuring diversity, A 1804/growth

394
Arman Teimouri
Presentation

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

396
Lorena Delgado Varas
Presentation

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.