395. Stein Erik Lauvås (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
395
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Det ble etterlyst sterk støtte til forslaget, og det skal herved gis. Sosialdemokratene støtter selvsagt dette forslaget. Dette er tre gode tiltak for å fremme mangfoldigheten og for å gi private og offentlige bedrifter muligheten for et bedre og bredere beslutningsgrunnlag. Dette er det jo en rekke organisasjoner og bedrifter som har forstått. Og så er det nok slik at det er en rekke bedrifter og organisasjoner som ennå ikke helt har sett dette.

Jeg kan vise til en bedrift som heter Orkla. Det er en stor, tung industribedrift som opererer i hele Norden og for så vidt hele Europa. De sier selv at å ha et mangfoldig styre gir dem sterke konkurransefortrinn. Som sagt er Orkla ingen smågutt eller småjente i denne sammenhengen. Det er en solid bedrift.

Jeg skal ikke gjøre dette noe lenger enn å si at dette oppfordrer vi sterkt til at blir gjennomført, disse tre forslagene som nå er presentert her.