17.5.
Betänkande över medlemsförslag om en stärkt styrelsekompetens genom en säkrad mångfald, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Inlägg

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

395
Stein Erik Lauvås
Inlägg

Det ble etterlyst sterk støtte til forslaget, og det skal herved gis. Sosialdemokratene støtter selvsagt dette forslaget.

396
Lorena Delgado Varas
Inlägg

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.