393. Grunde Almeland (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
393
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Date

Takk, president.

Utvalget for vekst og utvikling i Norden vil si at for vekstorienterte nordiske bedrifter bør de, av hensyn til deres egen konkurranseevne, være preget av tilpasningsevne i kombinasjon med god ekstern kunnskap. Et beslutningskraftig og raskt reagerende styre satt sammen av et mangfold av perspektiver og kompetanser er suksessformelen for å få dette til.

Derfor er det viktig å sikre en styresammensetning basert på mangfold av alder, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn for et vekstorientert selskap. Bedrifter som har et aktivt styrearbeid med riktig kompetanse basert på selskapets behov, utvikler seg rett og slett bedre enn andre.

Til tross for dette har de fleste selskaper ikke skapt sine egne forutsetninger for å ha et sterkt og aktivt styrearbeid fra nettopp et slikt mangfoldsperspektiv. Eksisterende styrer er i stor grad homogene. Eksempelvis er to tredjedeler av medlemmer i styrer her i Sverige menn med svensk opprinnelse. Rekruttering gjøres vanligvis i eksisterende nettverk, noe vi vet ikke fører til økt mangfold. Situasjonen er ikke ulik i de andre nordiske landene.

Her i Sverige har spørsmålet om kvinnerepresentasjon i styrer lenge vært på politikernes dagsorden. Takket være aktiv innsats fra den svenske regjeringen har antall kvinner i styreverv i svenske konsernstyrer økt med 25 pst. de siste fem årene. Ser man bare på de nye styrevervene i perioden, ser det enda bedre ut. Blant styreverv som er kommet til i samme periode, har kvinneandelen nemlig økt med hele 40 pst. I Norge ser vi at regler for kvinneandel i styrer også har ført til at man har sett et større mangfold.

Blant det som må ses nærmere på med dette forslaget, er tiltak for å legge til rette for og støtte egen virksomhet for kvinner og mennesker med annen kulturell bakgrunn. Spørsmål som om dette skiller seg mellom de nordiske landene, og om det er noe annet som kan gjøres for å oppmuntre, er sentrale hvis man skal ta de nødvendige skrittene videre.

Studier viser at man når fram til selskap ved å bevise fakta om fordelene for selskapers lønnsomhet, vekst og attraktivitet. De samme studiene viser også at man når lengst når man jobber på både strukturelt og operasjonelt nivå. Derfor har utvalget lagt fram disse tre anbefalingene: for det første om å kartlegge situasjonen, det andre om å synliggjøre nytteverdien, og det tredje om å gjennomføre et seminar eller en konferanse med fokus på metoder, bl.a.