17.5.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að tryggja margbreytileika í stjórnum fyrirtækja og efla þannig hæfni innan þeirra, A 1804/tillväxt

394
Arman Teimouri
Erindi

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra.

395
Stein Erik Lauvås
Erindi

Det ble etterlyst sterk støtte til forslaget, og det skal herved gis. Sosialdemokratene støtter selvsagt dette forslaget.

396
Lorena Delgado Varas
Erindi

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så.