3.4.
Mietintö jäsenehdotuksesta, joka koskee tiedonvaihtoa autoritaarisissa ja ei-demokraattisissa valtioissa järjestettävistä suurista kansainvälisistä tapahtumista ja yhteispohjoismaista näkökulmaa niihin, A 1884/presidiet

45
Christian Juhl
Vastauspuheenvuoro

Jeg skal bare lige bede ordføreren bekræfte, at jeg ikke har diskuteret, om Kina eller USA har de samme normer for demokrati. Det har jeg ikke ønsket at diskutere.

49
Daniel Riazat
Vastauspuheenvuoro

Jag tycker att det är bra att vi tydliggör vad vi anser om dessa länder, dessa icke-demokratier, och att vi ser till att stoppa arrangemang som sker i dessa länder.

50
Wille Rydman
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus

För några minuter sedan talade vi om just den kinesiska aspekten, och presidiet har också tagit ställning i den frågan och försöker förebygga det kinesiska inflytandet, både i Norden och i övriga E

52
Lorena Delgado Varas
Vastauspuheenvuoro

Jag undrar hur Sverigedemokraterna, som tillhör Nordisk frihet, ställer sig till diktaturer eller diktaturliknande länder när man i år röstade emot fördömandet av Ungerns hbtq-lag.

56
Annette Lind
Puheenvuoro

Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere på listen, betragter jeg debatten som afsluttet. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.