3.4.
Betänkande över medlemsförslag om utbyte av information vad gäller stora internationella evenemang som äger rum i auktoritära stater och icke-demokratier samt försöka eftersträva en likartad gemensam nordisk hållning, A 1884/presidiet

45
Christian Juhl
Replikk

Jeg skal bare lige bede ordføreren bekræfte, at jeg ikke har diskuteret, om Kina eller USA har de samme normer for demokrati. Det har jeg ikke ønsket at diskutere.

46
Wille Rydman
Svar på replikk

Det fanns många goda råd och synpunkter i Christian Juhls uttalande. Vad gäller ekonomin är alla världens länder på något sätt förbundna med varandra och beroende av varandra.

49
Daniel Riazat
Replikk

Jag tycker att det är bra att vi tydliggör vad vi anser om dessa länder, dessa icke-demokratier, och att vi ser till att stoppa arrangemang som sker i dessa länder.

50
Wille Rydman
Svar på replikk

För några minuter sedan talade vi om just den kinesiska aspekten, och presidiet har också tagit ställning i den frågan och försöker förebygga det kinesiska inflytandet, både i Norden och i övriga E

52
Lorena Delgado Varas
Replikk

Jag undrar hur Sverigedemokraterna, som tillhör Nordisk frihet, ställer sig till diktaturer eller diktaturliknande länder när man i år röstade emot fördömandet av Ungerns hbtq-lag.

53
Angelika Bengtsson
Svar på replikk

I det här förslaget är det informationsutbyte om stora mästerskap som vi ska diskutera. Men jag kan självklart svara på frågan. Frågan om synen på diktatorer är inte så svår.

55
Angelika Bengtsson
Svar på replikk

Det är väl ändå upp till min partigrupp att bestämma hur vi ska rösta. Vi kommer att stötta det här förslaget, för vi tycker att det är bra.

56
Annette Lind
Innlegg

Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere på listen, betragter jeg debatten som afsluttet. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.