Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Finansiering: Nordisk Information om Kundskab og Køns støtteprogrammer

16.11.21 | Tukimahdollisuudet
NIKK administrerar två fonder på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonderna syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området. Under perioden 2020-2023 förvaltar NIKK även Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Aiheeseen liittyvä organisaatio