Finansiering: Nordisk Information om Kundskab og Køns støtteprogrammer

16.11.21 | Stödmöjlighet
NIKK administrerar två fonder på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonderna syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området. Under perioden 2020-2023 förvaltar NIKK även Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Information

Opportunity category
Bidrag