Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Valokuvaaja
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
RAVITA™-innovaatio, jolla fosfori kerätään talteen suoraan jätevedestä.

HSY puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet Itämeren suojelemiseksi. Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan Suomen kahdella suurimmalla jätevedenpuhdistamolla, ja uusi Blominmäen puhdistamo valmistuu vuonna 2021. 

HSY on kehittänyt vuodesta 2014 lähtien menetelmiä, joilla fosfori kerätään talteen suoraan jätevedestä. Fosforin edistyksellinen kierrättäminen on ollut vaikeaa. Fosfori lisää rehevöitymistä ja vaikuttaa luonnon ja maapallon kriittisiin kynnysarvoihin (planetary boundaries). Samalla ruoantuotannon kannalta välttämättömät fosforivarat hupenevat maailmalla. HSY:n RAVITA-prosessissa fosfori otetaan talteen fosforihappona. Tämä mahdollistaa fosforin hyödyntämisen erilaisissa teollisuusprosesseissa ja lannoitetuotannossa. Koska RAVITA-prosessi on skaalautuva, se voidaan ottaa käyttöön erikokoisissa ja -tasoisissa puhdistamoissa, myös osaprosessina. Fosforin talteenotto jätevedestä ja sen kierrätys edistävät kiertotaloutta, vesiensuojelua ja siirtymistä kestävään yhteiskuntaan. Kaupungistuminen on megatrendi myös täällä Pohjolassa, joten kaupunkien on otettava iso vastuu kestävästä kehityksestä.

Lisätietoja