Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Fotograf
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
RAVITA™ Innovation udvinder næring direkte fra spildevandet

HRM renser effektivt indbyggernes og industriens spildevand for at beskytte Østersøen. Den finske hovedstadsregions spildevand renses i Finlands to største renseanlæg. I 2021 åbnes et nyt renseanlæg i Blombacken i Esbo. 

HRM har siden 2014 arbejdet med at forbedre deres metoder til håndtering af fosfor i spildevandet. Det har været vanskeligt at genbruge fosfor på en progressiv måde. Fosfor øger eutrofieringen og påvirker naturens og klodens grænseværdier (grænselaget), og behovet for fosfor i fødevareproduktionen er faldende på globalt plan. I HRM’s RAVITA-proces udnyttes fosforen i form af fosforsyre. Det gør det muligt at anvende fosforen i flere forskellige industrielle processer og til gødningsproduktion. Eftersom RAVITA-processen er skalerbar, kan den implementeres i renseanlæg i forskellige størrelser og på forskellige niveauer og sågar som en delproces. Udnyttelse og genbrug af fosfor fra spildevand fremmer en cirkulær økonomi, forvaltningen af vandressourcer og omstillingen til et bæredygtigt samfund. Urbanisering er en megatrend – også her i Norden. Byerne er nødt til at tage et stort ansvar for bæredygtig udvikling.

Mere information