Palkinnonsaaja 2009

Friluftsfrämjandets Riksorganisation - I Ur og Skur
Photographer
Carl Crafoord
Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto myönnetään vuonna 2009 ruotsalaiselle Luonnossa kotonaan -toiminnalle. Asiasta päätti luonto- ja ympäristöpalkinnon palkintolautakunta keskiviikkona Islannissa pitämässään kokouksessa. Luonto- ja ympäristöpalkinto on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua (n. 47 000 euroa), ja se jaetaan tänä vuonna 15. kerran.

Palkinto myönnetään tänä vuonna pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on tehnyt esikuvallista työtä saadakseen ihmiset liikkumaan luonnossa ja joka on saanut ihmiset tiedostamaan entistä paremmin sekä luonnon yleisen merkityksen että sen merkityksen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.

Palkintolautakunta perustelee valintaa seuraavasti:

Friluftsfrämjandet-järjestön Luonnossa kotonaan -toiminta on erinomainen esimerkki lasten hyvinvointia ja luonnontuntemusta edistävästä toiminnasta aikakaudella, jolloin yhä useammat elämykset saadaan tietokoneen välityksellä. Luonnossa kotonaan -toiminta perustuu miltei kokonaan ulkoilmapedagogiikkaan, joten lasten ja laitosten läheisyys luontoon on toiminnassa keskeisellä sijalla.

Luonnossa kotonaan on oivallinen esimerkki siitä, miten luontoelämysten avulla voidaan vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Mallin pohjalta voi myös helposti kehittää muuta vastaavanlaista toimintaa, kuten on jo tehtykin kaikkialla Pohjoismaissa.

Luonnossa kotonaan -toiminnan tavoitteena on edistää lasten kehitystä yhdistämällä luontoelämykset ja luonnossa liikkuminen tiedon keruuseen. Lapset kehittävät aistejaan haistellen, katsellen ja kuunnellen luontoa. Kaikki tämä auttaa lapsia ymmärtämään luontoa ja ympäristöä entistä paremmin. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että Luonnossa kotonaan -toimintaan osallistuvat lapset ovat ylipäänsä terveempiä kuin perinteistä koulua käyvät lapset.

Luonnossa kotonaan -toiminta on ruotsalaisen valtakunnallisen Friluftsfrämjandet-järjestön panostus, joka käynnistyi vuonna 1985. Toiminnassa on nykyään mukana noin 200 laitosta, joista valtaosa on päiväkoteja, ja kaiken kaikkiaan noin 30 000 aikuista ja lasta.

Kaikkiaan 63 ehdokasta nimettiin keväällä tavoittelemaan Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkintoa. Viimeiselle kierrokselle selvisi yhdeksän ehdokasta.

Luonto- ja ympäristöpalkinto on yksi Pohjoismaiden neuvoston neljästä palkinnosta; muut palkinnot jaetaan kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin saralla. Viime vuoden luonto- ja ympäristöpalkinnon sai islantilaisyritys Marorka.

Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995. Sen tarkoituksena on lisätä tietämystä Pohjoismaiden luonto- ja ympäristötyöstä. Ympäristöpalkinto ja Pohjoismaiden neuvoston kolme muuta palkintoa luovutetaan voittajille palkinnonjakotilaisuudessa, joka järjestetään lokakuun lopussa Tukholmassa Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä.