Prisvinder 2009

Friluftsfrämjandets Riksorganisation - I Ur og Skur
Photographer
Carl Crafoord
Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2009 går til 'I Ur och Skur'. Det besluttede bedømmelseskomitéen for Miljøprisen ved onsdagens møde på Island. Miljøprisen på 350.000 danske kroner, cirka 47.000 euro, uddeles i år for femtende gang.

Årets pris gives til en nordisk virksomhed, organisation eller person som på en forbilledlig måde har fået mennesker til at røre sig ude i naturen, og som har skabt en øget forståelse for naturens betydning i almindelighed samt for den fysiske og psykiske sundhed. 

Bedømmelseskomitéen begrunder valget af 'I Ur och Skur' således:

Det svenske Friluftsfrämjandets satsning ’I Ur och Skur’ ("i al slags vejr") er et lysende eksempel på en virksomhed som har bidraget til børns velbefindende og forståelse for naturen i en tid hvor flere og flere oplevelser formidles online. ’I Ur och Skur’ praktiseres næsten udelukkende ved hjælp af udendørspædagogik – børnenes og institutionernes nærhed i forhold til naturen er dermed central.

’I Ur och Skur’ er en forbilledlig model for hvordan man, via oplevelser i naturen, kan bidrage til børns velbefindende. Det er samtidig en model som med fordel kan inspirere til lignende aktiviteter i hele Norden, hvilket der allerede findes eksempler på.

Målet med ’I Ur och Skur’ er at fremme børns udvikling ved at knytte oplevelser og bevægelse i naturen sammen med læring. Via aktiviteterne udvikler børnene deres sanser ved at lugte til, se og lytte til naturen. Alt dette bidrager til at børnene får en større forståelse for naturen og miljøet. Undersøgelser viser desuden at børn som deltager i ’I Ur och Skur’ er sundere end i traditionelle skoler.

’I Ur och Skur’ er den svenske landsorganisation Friluftsfrämjandets satsning som begyndte i 1985. I dag omfatter aktiviteterne omkring 200 skoler hvoraf de fleste er førskoler. Samlet er der tale om cirka 30.000 børn og voksne.

Sammenlagt 63 kandidater blev i foråret nomineret i første runde af Miljøprisen, og af dem gik ni kandidater videre til finalerunden. 

Natur- og Miljøprisen er en af Nordisk Råds fire priser – de tre øvrige priser uddeles inden for litteratur, film og musik. Miljøprisen gik i fjor til den islandske virksomhed Marorka. 

Formålet med Miljøprisen, som blev uddelt for første gang i 1995, er at styrke bevidstheden om natur- og miljøarbejdet i Norden. Miljøprisen og de tre øvrige nordiske priser overrækkes til vinderne ved en ceremoni i forbindelse med Nordisk Råds sessioni Stockholm i slutningen af oktober.