Prisvinnare 2009

Friluftsfrämjandets Riksorganisation - I Ur og Skur
Fotograf
Carl Crafoord
Nordiska rådets natur- och miljöpris 2009 tilldelas den svenska skolverksamheten I Ur och Skur. Det beslutade bedömningskommittén för miljöpriset på sitt möte i Island på onsdagen. Miljöpriset på 350 000 danska kronor, cirka 47 000 euro, utdelas i år för femtonde gången.

Årets pris tildeles en nordisk bedrift, en nordisk organisasjon eller person som på en forbilledlig måte har fått mennesker til å bevege seg ute i naturen, og som har skapt en økt forståelse for naturens betydning både generelt og for fysisk og psykisk helse.

Bedømmingskomiteens begrunnelse:

Friluftsfrämjandets 'I Ur och Skur' er et strålende eksempel på en virksomhet som har bidratt til barnas sunnhet og velvære og forståelse for naturen i en tid da stadig flere opplevelser formidles online. 'I Ur och Skur' drives nesten utelukkende med utendørspedagogikk – barnas, og også institusjonenes, nærhet til naturen er dermed sentral.

'I Ur och Skur' er en forbilledlig modell for hvordan man gjenom opplevelser i naturen kan bidra til at barna har det bra. Samtidig er det en modell som med fordel kan inspirere til lignende virksomhet, som det allerede finnes andre eksempler på, i hele Norden.

Målet med 'I Ur och Skur' er å fremme barnas utvikling gjennom å koble opplevelser og bevegelse i naturen til innsamling av kunnskap. Barna utvikler sansene ved å lukte på, se på og lytte til naturen. Alt dette bidrar til at barna får økt forståelse for naturen og miljøet. Studier viser dessuten at barn som deltar i 'I Ur och Skur', stort sett er friskere enn barna i tradisjonelle skoler.

'I Ur och Skur' er den svenske riksorganisasjonen Friluftsfrämjandets satsing, og startet i 1985. I dag omfatter virksomheten rundt 200 skoler hvorav de fleste er førskoler, totalt cirka 30 000 barn og voksne.

Til sammen 63 kandidater ble nominert i vår i den første omgangen av miljøpristildelingen, og av disse gikk ni kandidater videre til finalerunden.

Natur- og miljøprisen er en av Nordisk råds fire priser – de tre andre prisene deles ut innenfor litteratur, film og musikk. I fjor gikk miljøprisen til den islandske bedriften Marorka.

Målet for miljøprisen, som ble delt ut for første gang i 1995, er å styrke bevisstheten om natur- og miljøarbeidet i Norden. Miljøprisen og de tre andre nordiske prisene overrekkes til vinnerne under en seremoni i løpet av Nordisk råds sesjon i Stockholm i slutten av oktober.