Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saaja

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Valokuvaaja
Norden.org/Magnus Fröderberg
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saa tanskalaisen Concito-ajatushautomon ylläpitämä Den store klimadatabase -ilmastotietokanta (The Big Climate Database).

Palkintolautakunnan perustelu

Maailman elintarviketuotanto aiheuttaa noin neljänneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta voitaisiin ohjata nykyistä kestävämpään suuntaan, tarvitaan tietoa elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä.

Kun hiilijalanjälki on tiedossa, kuluttajat voivat ottaa aktiivisesti kantaa tuotteen käyttöön omassa taloudessaan. Tieto auttaa toivottavasti vähentämään elintarvikkeiden kulutuksen ilmastokuormitusta.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saa Den Store Klimadatabase -ilmastotietokanta (The Big Climate Database), koska sillä on edellytykset parantaa elintarvikkeiden kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä Pohjoismaissa.

Tietokannasta saa helposti ja selkeästi tietoa eri elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä, ja kaikki tiedot ovat vapaasti käytettävissä.

Den store klimadatabase erottuu joukosta, koska se on niin laaja ja keskittyy elintarvikealaan ja koska sen tietojen keruu on menetelmällistä. Tietokannan pelkistetty toteutus ja suunnittelu sekä laskentamenetelmät ovat helposti monistettavissa ja omaksuttavissa muissa maissa ja muilla sektoreilla, mikä voi edistää monialaisia kestävyyspanostuksia. Lyhyesti sanottuna tietokanta havainnollistaa sitä, miten tarpeellisen tiedon helppo saatavuus voi mahdollistaa kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Concito-ajatushautomon Den Store Klimadatabase -tietokannalla on erinomaiset edellytykset muuttaa käyttäytymistä, joten palkintolautakunta haluaa myöntää sille Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon.