Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Photographer
Norden.org/Magnus Fröderberg
Nordiska rådets miljöpris 2021 går till Concito, Danmarks Grønne Tænketank, för Den Store Klimadatabase.

Juryns motivering

Världens livsmedelsproduktion står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Tillgång till information om ett livsmedels CO2-avtryck är därför en avgörande faktor för att styra både produktionen och konsumtionen inom livsmedelsområdet i en mer hållbar riktning

När man vet hur stort ett livsmedels CO2-avtryck är, kan man som konsument aktivt ta ställning till om man vill använda det i sitt hushåll. Den vetskapen kan – förhoppningsvis – resultera i en mindre klimatbelastande livsmedelskonsumtion. 

Nordiska rådets miljöpris 2021 tilldelas Den Store Klimadatabase för dess potential att skapa en grund för mer hållbar konsumtion och produktion av livsmedel i Norden.

Databasen ger på ett tilltalande och överskådligt sätt inblick i olika livsmedels CO2-avtryck och all information i databasen är fritt tillgänglig.

Den metodiska inhämtningen av data, det omfångsrika urvalet och inriktningen på livsmedelssektorn är särskilt kännetecknande för Den Store Klimadatabase. I och med att formatet och designen är enkla kan Den Store Klimadatabase och dess beräkningsmetoder lätt anpassas till andra länder och sektorer, till gagn för hållbarhetsinsatser inom fler samhällsområden. Kort sagt visar databasen hur en enkel och tillgänglig förmedling av efterfrågad information kan bli en språngbräda för ändrat agerande på konsumentnivå.

För databasens stora beteendeändrande potential anser bedömningskommittén att Concito, Danmarks Grønne Tænketank, ska tilldelas Nordiska rådets miljöpris 2021.