Vinner av Nordisk råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Photographer
Norden.org/Magnus Fröderberg
Nordisk råds miljøpris 2021 går til CONCITO, Danmarks Grønne Tænketank, for Den Store Klimadatabase.

Juryens begrunnelse

Verdens matproduksjon står for om lag en fjerdedel av utslipp av drivhusgasser. Tilgang til kunnskap om en matvares CO2-avtrykk er derfor en avgjørende faktor for å dytte både produksjonen og forbruket på matområdet i en mer bærekraftig retning.

Når man kjenner en matvares CO2-avtrykk, kan man som forbruker aktivt ta stilling til om man ønsker å bruke den i sin husholdning. Denne kunnskapen vil – forhåpentligvis – resultere i et mindre klimabelastende matforbruk. 

Nordisk råds miljøpris 2021 tildeles Den Store Klimadatabase for dens potensial for å skape grunnlag for mer bærekraftig matforbruk og -produksjon i Norden.

Databasen gir på en lett og overskuelig måte innblikk i de enkelte matvarenes CO2-avtrykk, og all informasjon i databasen er fritt tilgjengelig.

Den metodiske tilnærmingen til innhenting av data, den store mengden matvarer og innretningen mot matsektoren er spesielt kjennetegnende for Den Store Klimadatabase. Med sitt enkle format og design kan Den Store Klimadatabase og dens beregningsmetoder enkelt både skaleres og tilpasses til andre land og sektorer, til nytte for bærekrafttiltak i flere sektorer. Kort sagt demonstrerer databasen hvordan enkel og tilgjengelig formidling av etterspurt informasjon kan bli et springbrett til atferdsendringer på forbrukernivå.

For databasens store atferdsendrende potensial mener bedømmingskomiteen at CONCITO, Danmarks Grønne Tænketank, skal tildeles Nordisk råds miljøpris 2021.