Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2021

Fotograf
Norden.org/Magnus Fröderberg
Nordisk Råds miljøpris 2021 går til Concito, Danmarks Grønne Tænketank, for Den Store Klimadatabase.

Juryens motivering

Verdens fødevareproduktion står for rundt regnet en fjerdedel af udledningen af drivhusgasser. Adgang til viden om en fødevares CO2-aftryk er derfor en afgørende faktor for at skubbe både produktionen og forbruget på fødevareområdet i en mere bæredygtig retning.

Når man kender en fødevares CO2-aftryk, kan man som forbruger aktivt tage stilling til, om man ønsker at anvende den i sin husholdning. Denne viden vil – forhåbentligt – resultere i et mindre klimabelastende fødevareforbrug. 

Nordisk Råds miljøpris 2021 tildeles Den Store Klimadatabase for dens potentiale til at skabe grundlag for et mere bæredygtigt fødevareforbrug og produktion i Norden.

Databasen giver på en nem og overskuelig måde indblik i de forskellige fødevares CO2-aftryk, og så er alle informationerne i databasen frit tilgængelige.

Den metodiske tilgang til indhentning af data, den omfangsrige fødevarepulje og målretningen mod fødevaresektoren er særligt kendetegnende for Den Store Klimadatabase. Med sit enkle format og design kan Den Store Klimadatabase og dens beregningsmetoder nemt både skaleres og adopteres til andre lande og sektorer, til gavn for bæredygtighedsindsatser i flere sektorer. Kort sagt demonstrerer databasen, hvordan enkel og tilgængelig formidling af efterspurgt information, kan blive et springbræt til adfærdsændringer på forbrugerniveau.

For databasens store adfærdsændrende potentiale mener bedømmelseskomitéen, at Concito, Danmarks Grønne Tænketank, skal tildeles Nordisk Råds miljøpris 2021.