Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnon saaja 2013

Selina Juul
Photographer
Fintan Damgaard
Pohjoismaiden neuvoston arvostetun luonto- ja ympäristöpalkinnon saa tanskalainen Selina Juul toiminnastaan ruokahävikkiä vastustavassa Stop Spild Af Mad -kuluttajaliikkeessä

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 luonto- ja ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai yksityishenkilölle, jonka kehittämä tuote tai keksintö tai muu luova panos lisää luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja pienentää siten ihmisen ympäristöjalanjälkeä.

Palkintolautakunnan perustelu

Selina Juul on ihailtavan sisukkaasti kohdistanut huomiota ruokahävikkiin ja tehnyt siitä puheenaiheen Pohjoismaissa, EU:ssa ja YK:ssa.

Selina Juul perusti vuonna 2008 kuluttajaliikkeen Stop Spild Af Mad (Loppu ruokahävikille).

Liikkeen vapaaehtoisena puhenaisena Selina Juul on antanut panoksensa yli 500 artikkeliin ja ollut mukana lukemattomissa tv- ja radio-ohjelmissa kotimaassaan ja ulkomailla. Lisäksi hän luennoi usein ruokahävikistä tanskalaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa.

Luennoitsijan sekä freelancekuvittajan ja -graafikon töiden lisäksi Selina Juul käyttää jopa 40 tuntia viikossa vapaaehtoistyöhön Stop Spild Af Mad -kuluttajaliikkeessä, joka myös jakaa hyvälaatuista ylijäämäruokaa ensisuojiin, pakolaiskeskuksiin ja kodittomille.

Selina Juulin työn merkitystä ei voi liioitella.

Ruokahävikki on eettinen kysymys maailmassa, jossa on lähes miljardi nälkäistä, mutta lisäksi sillä on erittäin suuret taloudelliset ja ekologiset vaikutukset.

Maataloustuotannon, ml. karjankasvatuksen, tieltä raivataan yhä suurempia metsäalueita, jotta maapallon alati kasvava väestö saataisiin ruokittua. Samalla heitämme kuitenkin pois ruokaa, jolla olisi joko voitu ruokkia nälkäisiä tai joka voisi voitu jättää tuottamatta.

Uusi YK-raportti osoittaa, että ruokahävikki on nykyään maailman kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

Vuosittain heitetään pois 1,3 miljardia tonnia ruokaa.

Länsimaissa roskiin menee henkeä kohden noin 100 kiloa elintarvikkeita joka vuosi. Näin ei voi jatkua.

Selina Juulin oma ja yhdessä sidosryhmien kanssa tekemä sinnikäs työ on saanut ruokahävikin laskuun Tanskassa niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin. Hävikkiä vähentää jo sellainen asia, että kuluttajat alkavat hyväksyä myös käyrät porkkanat, jotka on aiemmin tavattu kyntää maahan.

Ruokahävikin vähentämiskeinot ovat moninaiset: pienennetään lautaskokoja ruokaloissa, ravintoloissa ja suurkeittiöissä, alennetaan lähellä viimeistä myyntipäivää olevien tuotteiden hintaa ja lopetetaan paljousalennukset, mikä on toteutettu muun muassa yli 200:ssa REMA 1000 -päivittäistavarakaupassa Tanskassa.

Selina Juul on julkaissut myös tähteisiin keskittyvän keittokirjan "Stop spild af mad – en kogebog med mere" yhdessä tanskalaisten huippukokkien kanssa. 

Selina Juul on luovasti, innostavasti ja uutterasti kohdistanut huomiota ruokahävikkiin ja parantanut siten luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja pienentänyt ihmisen ympäristöjalanjälkeä.

Palkintolautakunta onnittelee Selina Juulia sydämellisesti Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 luonto- ja ympäristöpalkinnosta.