Vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2013

Selina Juul
Fotograf
Fintan Damgaard
Nordiska rådets prestigefyllda natur- och miljöpris på 350 000 DKK går i år till danska Selina Juul för rörelsen Stop Spild Af Mad.

Nordiska rådets natur- och miljöpris 2013 går till ett nordiskt företag, en organisation eller privatperson som har utvecklat en produkt, uppfinning eller gjort någon annan kreativ insats som ökar resurseffektiviteten och därigenom bidrar till att minska människans negativa fotavtryck i naturen.

Bedömningskommitténs motivering

Selina Juul har med stort och imponerande engagemang satt fokus på matsvinn och fått upp ämnet på dagordningen i Norden, liksom i EU och FN.

Selina Juul grundade 2008 konsumentrörelsen ”Stop Spild Af Mad”.

Som frivillig taleskvinna för rörelsen har hon medverkat i över 500 artiklar i medierna samt deltagit i otaliga TV- och radioinslag i Danmark och utomlands. Vidare talar Selina ofta om matspill på danska och internationella konferenser.

Utöver sitt jobb som föredragshållare, självständig illustratör och grafisk designer, använder Selina Juul således så många som 40 timmar i veckan på det oavlönade och frivilliga arbetet med konsumentrörelsen Stop Spild Af Mad, som samtidigt arbetar med att förmedla god överskottsmat till värmestugor, asylcenter och hemlösa.

Selina Juuls insats kan inte övervärderas.

Matsvinn har – utöver den etiska aspekten att nästan en miljard människor i världen svälter – mycket stora ekonomiska och miljömässiga effekter.

Allt fler skogsområden i världen avverkas till fördel för lantbruksproduktion, inklusive boskapsuppfödning, för att kunna föda en ständigt växande befolkning. Samtidigt slänger vi kontinuerligt bort mat i hela världen. Mat som kunde ha gjort nytta antingen som föda till den svältande befolkningen eller genom att inte alls ha blivit producerad.

Således visar en ny FN-rapport att matsvinn i dag är världens tredje största källa till CO2-utsläpp.

På global nivå slängs det 1,3 miljarder ton mat om året.

I västvärlden kastar vi cirka 100 kg livsmedel per person om året. Detta får inte fortsätta.

Selina Juuls ihärdiga fokus på matsvinn – också tillsammans med andra intressenter – har lett till att matspillet i Danmark har minskat – såväl hos de enskilda konsumenterna som i företag. Minskningen av matsvinnet förklaras även genom att konsumenterna har börjat acceptera att t. ex. morötter inte nödvändigtvis behöver vara raka, utan mycket väl kan vara ”skeva”. Sådana morötter har tidigare bara plöjts ned.

Matspill kan minskas på många olika sätt: mindre storlek på tallrikarna i matsalar, restauranger och storkök, rabatt på varor som närmar sig bäst före-datum, avskaffande av mängdrabatt, vilket har genomförts i bl.a. över 200 REMA 1000-butiker i Danmark.

Slutligen har Selina Juul gett ut restkokboken ”Stop spild af mad – en kogebog med mere” i ett samarbete med danska toppkockar.

Selina Juul har med kreativitet, entusiasm och hårt arbete satt matsvinn i fokus och därmed bidragit till ökad resurseffektivitet och minskning av människans negativa fotavtryck i naturen.

Kommittén framför sina hjärtligaste gratulationer till Selina för Nordiska rådets natur- och miljöpris 2013.